Thống kê truy cập

3760682
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1942
17170
64907
3760682

Sơ đồ tổ chức

Giới thiệu chung

LÃNH ĐẠO CHI CỤC

1 Hà Ngọc Chiến Chi cục trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Quang Duy Phó Chi cục trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Vũ Thị Thúy Phó Chi cục trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI CỤC

1 Nguyễn Văn Danh Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trương Bảo Dương Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Hoàng Hữu Chiến Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Phạm Ngọc Toản Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Lê Công Hoan Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Phạm Phi Dũng Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Khoa Thảo Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Đào Thị Lan Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Phan Thị Nhung Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Hoàng Thị Uyên Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Nguyễn Thị Thu Hằng Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Nguyễn Hoàng Ấn Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Nguyễn Thị Bảo Quyên Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Nguyễn Xuân Trường Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Lâm Thị Lê Na Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Hoàng Văn Tuyên Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Đinh Thị Thu Phương Văn thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Phạm Thị Tú Anh Kế toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Bùi Xuân Cẩn Lái xe  
24 Phạm Hồng Tân Bảo vệ  

TRẠM KIỂM DỊCH VÀ KIỂM ĐỊNH THỰC VẬT

1 Lê Thị Thanh Nga Trưởng trạm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Đoàn Hải Nam Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Lệnh Đổng Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Đỗ Thị Huế Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.