Thống kê truy cập

2911942
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1427
13220
55116
2911942

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 08/5/2023 – 14/5/2023

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 70/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 5 năm 2023

 

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 19 (Từ ngày 08/5/2023 – 14/5/2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác; nhiệt độ trung bình 19,3 – 28,80C, cao nhất 33 – 37,50C, thấp nhất 13 – 17,80C; độ ẩm không khí 75 –83%, lượng mưa 48 – 79mm, tổng số giờ nắng 39 – 44h.     

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Đòng – trỗ

292

Ngậm sữa - chín

2.068,2

Thu hoạch

6.663,5

Tổng

9.023,7

Vụ Hè Thu

Mạ

1.161

Đẻ nhánh

1.244

Tổng

2.405

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Đóng bắp

306

Thu hoạch

1.645

Tổng

1.951

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

Cây con

110

Tổng

110

Cây cà phê

Nuôi trái

175.915,7

Cây điều

Thu hoạch

21.873,8

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.142,1

Cây sầu riêng

Xả nhị - Nuôi trái

17.971,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

898

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

3.113

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 42ha tại Lạc Dương (7ha nhiễm nặng), TLH 11,1 – 20,4%.

- Ngộ độc phèn gây hại 29ha lúa giai đoạn đẻ nhánh tại Cát Tiên (tăng 14ha so với kỳ trước), TLH 14-18%.

- Các đối tượng khác như bệnh lem lép hạt, đạo ôn cổ bông, khô vằn,… gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 64ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 5,8ha so với kỳ trước), mật độ 2 – 8 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.668,7ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 201,6ha so với kỳ trước), TLH 15,9 – 22,5%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.300,7ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 208,7ha so với kỳ trước), TLH 15 – 23,8%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.522,6ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 225,6ha so với kỳ trước), TLH 14,1 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.800ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 100ha so với kỳ trước), TLH 7,6 – 12,7%.

- Bệnh thối búp gây hại 650ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 100ha so với kỳ trước), TLH 5 – 7,3%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.346,5ha tại 3 huyện phía Nam (156,2ha nhiễm nặng), giảm 65ha so với kỳ trước, TLH 6,4 – 22%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.807,5ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (156,2ha nhiễm nặng), giảm 91ha so với kỳ trước, TLH 7,5 – 24,1%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng gây hại 583,8ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lâm Hà (100ha nhiễm nặng), giảm 5,7ha so với kỳ trước, TLH 13,5 – 23,3%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 753,1ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 15 – 40%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 98,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (8,5ha nhiễm nặng), tăng 5,2ha so với kỳ trước, TLH 6,7 – 30%.

- Bệnh mốc sương gây hại 35,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 11,4ha so với kỳ trước), TLH 6,7 – 16,7%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 618,9ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 50,7ha so với kỳ trước), mật độ từ 5 – 26con/m2.

- Bệnh sưng rễ ít biến động so với kỳ trước gây hại trung bình 39,4ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, TLH 4,2 – 6,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 20ha tại Đà Lạt, TLH 6,5 – 9%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bệnh đạo ôn cổ bông, đạo ôn lá, khô vằn, lem lép hạt tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đòng - trỗ chín tại Đạ Tẻh, Lạc Dương.

- Cây cà phê: Chú ý các đối tượng bọ xít muỗi, rệp sáp, rệp vảy, bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá gây hại.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư , khô cành, bọ vòi voi đục chồi, sâu đục thân, cành tiếp tục gây hại rải rác cây điều giai đoạn cuối vụ thu hoạch.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thối rễ có khả năng gia tăng mạnh khi thời tiết mưa nhiều. Ngoài ra chú ý nhện đỏ, rầy các loại.

- Cây rau: Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ không không khí cao, chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, bệnh virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá gây hại rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá gây hại rau họ thập tự.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng gây hại mạnh tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Thực hiện tốt biện pháp vệ sinh đồng ruộng, thu gom ốc và trứng OBV, làm đất kỹ, xuống giống lúa Hè Thu đảm bảo lịch thời vụ. Thăm đồng thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch hại, chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt.

2.2. Cây sầu riêng

Thời tiết ở giai đoạn giao mùa, sầu riêng đang ở giai đoạn xả nhị - phát triển trái, tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ đang có xu hướng lây lan và gây hại mạnh. Chú ý biện pháp khơi thông mương rãnh thoát nước và phòng trừ theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng do Cục BVTV hướng dẫn.

2.3. Cây cà phê

Cà phê đang giai đoạn nuôi trái non, tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái non. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá; trên cà phê chè chú ý bọ xít muỗi.

2.4. Cây điều

Niên vụ điều 2022-2023 đang giai đoạn cuối vụ thu hoạch, tiếp tục theo dõi phòng trừ sâu đục thân, bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại.

2.5. Rau, hoa

Dự báo thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều và đêm có mưa rải rác. Chú ý phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, bọ phấn, ruồi đục lá, bệnh virus, mốc sương, thán thư trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, sưng rễ, cháy lá trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng.

2.6. Dâu tằm

Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của bệnh tuyến trùng, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo văn bản số 1482/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2022 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh tuyến trùng hại cây dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL+ Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Quang Duy

Các tin khác