Thống kê truy cập

3096044
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
584
29511
5413
3096044
Ngành nông nghiệp

Bế giảng lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật năm 2013


Căn cứ Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

      Căn cứ Công văn số 2350/SNN-KH ngày 19/12/2012 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc Tổ chức tập huấn cấp Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV.

Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2013 của khối thi đua các đơn vị thuộc Sở NN & PTNT Lâm Đồng


Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về phân chia cụm, khối thi đua và phân bổ số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh tặng thưởng cho các cơ quan, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua;

       Căn cứ Thông báo số 11/TB-HĐTĐKT ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Phân công Cụm trưởng, Khối trưởng thi đua năm 2013 và điều chỉnh một số đơn vị giữa các khối;

Công tác Khảo nghiệm thuốc BVTV tại Lâm Đồng năm 2012

Lâm Đồng là địa phương có điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất canh tác trên toàn tỉnh 321.888 ha (theo số liệu của Sở NN & PTNT). Với chủng loại cây trồng đa dạng (cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn trái và đặc biệt là các loại rau, hoa và cây đặc sản có giá trị) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Do chủng loại cây trồng đa dạng, nên có nhiều đối tượng sâu bệnh hại ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng.