Thống kê truy cập

3096094
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
634
29561
5463
3096094

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 01/3/2021 – 03/3/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

       Số: 17/BC – TTBVTV

  Lâm Đồng, ngày 4 tháng 3 năm 2021

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 09 (Từ ngày 01/3/2021 – 03/3/2021)

 I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 16,7 – 24,80C, cao nhất 27,6 – 34 0C, thấp nhất 8,4 – 16,50C; độ ẩm không khí 68 – 77%, lượng mưa 0,0 – 102,3mm, tổng số giờ nắng 219,6 – 261,0h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Mạ

562

Đẻ nhánh

1.800

Đòng trỗ

3.464,2

Ngậm sữa -  chín

1.251

Thu hoạch

1.500

Tổng

8.577,2

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con

240

Vươn cao – Trỗ cờ

892,7

Tổng

1.132,7

Cây cà phê

Thu hoạch

170.895

Cây điều

Ra hoa – đậu quả

28.092,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.326,3

Cây sầu riêng

Chăm sóc

12.014,8

Cây tiêu

Quả non

2.142,2

Cây cà chua

Phát triển thân lá (PTTL) – thu hoạch

1.497

Cây sắn (mì)

Phát triển thân lá

126,2

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.430

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ 60,6ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai, , TLH 2 – 4con/m2.

- Bệnh khô vằn gây hại nhẹ 55ha tại Đạ Tẻh, TLH 5-20%.

- Đạo ôn lá gây hại 37,8ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, Đức Trọng (nhiễm nặng 1,5ha, giảm 14ha so với kỳ trước), TLH 5 – 29,5%.

- Các đối tượng khác như: chuột ,ngộ độc phèn, rầy nâu,…chủ yếu gây hại nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 99ha tại Đơn Dương, Đạ Tẻh, giảm 19ha so với kỳ trước, mật độ 2 - 11con/m2.
3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước gây hại nhẹ - trung bình 1.452,8 ha cà phê chè tại Lạc Dương Đà Lạt, TLH 7 – 25%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại  5. 881,9ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê, giảm 25ha so với kỳ trước, TLH 9 - 25%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại 3.634,5ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 56ha so kỳ trước), TLH 5 – 20%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ 2.484ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, TLH 5 – 12,1%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.885,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, (giảm 176ha so với kỳ trước), TLH 8,3 – 32,1%.

- Bệnh thán thư gây hại ở mức nhẹ - trung bình 4.500,5ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 73ha so kỳ trước), TLH 8,4 – 32,9%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 26,9ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (7,6ha nhiễm nặng), TLH 6,7 – 19,6%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm gây hại trung bình - nặng 1.310ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, giảm 1.181ha so với kỳ trước, TLH 2,4 – 43,3%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 20ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 4,9ha so với kỳ trước), TLH 6,7 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương cà chua gây hại nhẹ 75,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 18ha so với kỳ trước), TLH 5,4– 16,7%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 372ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương,tăng 62ha so với kỳ trước, mật độ từ 5 - 23 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 34,2ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Đơn Dương, tăng 4ha so với kỳ trước, TLH 2,8 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 10-30%.

9. Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn ít biến động so với kỳ trước, gây hại 17ha tại Đạ Tẻh, TLH 15 – 50%.

10. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

-  Cây lúa: Ốc bươu vàng, rầy nâu, bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng.

-  Cây cà phê: Cà phê đang thời kỳ nở hoa, chú ý phòng trừ mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, đốm mắt cua. Ngoài ra chú ý bọ xít muỗi/cà phê chè.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư tăng nhẹ, cần tiếp tục theo dõi và chủ động phòng trừ, ngoài ra chú ý bệnh khô cành, sâu đục thân, cành.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thán thư, rầy bông tiếp tục gây hại sầu riêng tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc.

- Cây rau: Chú ý phòng trừ bệnh xoăn lá virus, mốc sương, đốm lá, héo xanh, dòi đục lá trên rau họ cà; bọ nhảy, sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn, thối hạch/rau họ thập tự.

- Cây hoa: Tiếp tục theo dõi, phòng trừ bọ trĩ, ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân/hoa cúc, nhện đỏ, mốc xám/hoa hồng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại ngô vụ Đông Xuân tại các huyện Đơn Dương, Đạ Tẻh.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn lá, ốc bươu vàng trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Di Linh. Ngoài ra chú ý bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa giai đoạn chín tại Cát Tiên.

2.2. Cây ngô

Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu keo giai đoạn cây con – phát triển thân lá theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô.

2.3 Cây điều

Bọ xít muỗi, bệnh thán thư tiếp tục tăng nhẹ so với kỳ trước. Chủ động hướng dẫn nông dân vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, tỉa cành tăm, cành sâu bệnh tạo cho vườn thông thoáng. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục thân, đục cành gây hại cây điều.

2.4 Cây sầu riêng

Tiếp tục chỉ đạo tập trung phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ tại huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytopthora sp. hại cây sầu riêng do Cục BVTV ban hành. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh thán thư, rầy bông.

2.5 Cây cà phê

 Sau khi thu hoạch tuyên truyền, vận động nông dân cắt tỉa cành tăm, cành sâu bệnh, vệ sinh vườn, phát quang bụi rậm, bón phân để cây phục hồi và ra hoa đậu quả. Ngoài ra chú ý phòng trừ mọt đục cành, rệp sáp, bệnh khô cành, vàng lá.

2.6 Cây sắn

Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại tại Đạ Tẻh. Tuyên truyền, vận động nông dân  thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn đã được Chi cục Trồng trọt & BVTV hướng dẫn tại văn bản số 96/TTBVTV ngày 7/5/2020. Hạn chế canh tác sắn tại các vùng đã nhiễm bệnh nặng và không chủ động nguồn giống sạch bệnh.

2.7  Rau, hoa

 Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quản lý tốt bệnh virus hại cà chua, hoa cúc, bệnh mốc sương, đốm lá, ruồi đục lá, bọ phấn, héo xanh trên rau họ cà; sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn, thối hạch rau họ thập tự./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

            KT.CHI CỤC TRƯỞNG

        PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

Các tin khác