Thống kê truy cập

2914327
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1765
15605
57501
2914327

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 09/9/2019 – 15/9/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 37 /TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 37 (Từ ngày 09/9/2019 – 15/9/2019)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 18,4 – 21,60C, cao nhất 28,8 – 320C, thấp nhất 16,4 – 180C; độ ẩm không khí 84 – 93%, lượng mưa 78,9 – 188mm.

  1. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

- Cây lúa:

+ Vụ Hè thu: 5.912ha (đẻ nhánh 589ha, đòng – trỗ 532ha, ngậm sữa 734ha, thu hoạch 4.057ha).

+ Vụ Mùa: 9.455,4ha (mạ 1.856,4ha; đẻ nhánh 5.142ha; đòng – trỗ 2.452ha; ngậm sữa 5ha).

- Cây ngô:

+ Vụ Hè thu: 6.345ha (4.162,5 ha trỗ cờ – đóng bắp; thu hoạch 2.182,5ha).

+ Vụ Mùa: 3.055,2 ha (giai đoạn cây con).

- Cây cà phê (174.391 ha): kiến thiết cơ bản (12.235 ha), kinh doanh (162.156 ha) thời kỳ nuôi quả.

  - Cây chè (12.631 ha); Cây tiêu (2.136 ha) chủ yếu giai đoạn nuôi quả.

- Cây điều (28.439 ha): kiến thiết cơ bản (7.629 ha); kinh doanh (20.810 ha) đã thu hoạch xong.

- Cây sầu riêng (8.520 ha): kiến thiết cơ bản 4.000ha, kinh doanh 4.520ha đang thời kỳ nuôi quả- thu hoạch.

- Cây rau: cà chua (1.425 ha); rau họ thập tự (2.620 ha) các giai đoạn.

- Cây hoa: hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Bệnh khô vằn nhiễm 10ha tại Đạ Tẻh, (giảm 5ha so với kỳ trước), TLH 7 –30%.

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 12 ha tại Di Linh, (tăng 12ha so với kỳ trước), TLH 8 – 21,4%.

- Rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đốm sọc vi khuẩn, …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.010ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, TLH 14 - 28%.

- Bệnh gỉ sắt ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 311ha tại Đà Lạt, Lâm Hà, TLH 26-40%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 432ha tại Lạc Dương, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà (tăng 216ha so với kỳ trước), TLH 14-25%.

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, rệp vẩy,… gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây điều: dịch hại ít biến động so với kỳ trước

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác 675ha tại Đạ Tẻh, TLH 20,7% - 40%.

- Sâu đục thân, cành gây hại 32,9ha tại Đạ Huoai, TLH 20-30%.

- Bệnh thán thư nhiễm 1.959,7ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 18,7 – 42,3%.

5. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 9,4ha tại Đạ Huoai, TLH 3,9 – 7,1%.

6. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 342,5ha (10ha nhiễm nặng) tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 10,8 – 23,5%.

7. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh xoăn lá virus gây hại 168ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 10ha so với kỳ trước), TLH 14 – 36%.

Rau họ thập tự:

- Bệnh sưng rễ gây hại 147ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Đà Lạt, (giảm 35ha so với kỳ trước), TLH 4 - 10%.

- Sâu tơ ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 210ha chủ yếu giai đoạn >40 ngày sau trồng tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, mật độ 15 - 30 con/m2.

Hoa cúc: Bệnh virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 60ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (trong đó có 20ha nhiễm nặng), TLH 30-50%.

8. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, tuần tới chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn, khô vằn, đốm sọc vi khuẩn giai đoạn đòng, trỗ - chín, ...

- Trên cây cà phê: Thời gian tới thời tiết tiếp tục có mưa thuận lợi cho bọ xít muỗi, bệnh vàng lá, gỉ sắt, khô cành khô quả có khả năng phát triển và lây lan mạnh, cần thường xuyên kiểm tra vườn trồng và phòng trừ kịp thời.

- Trên cây điều: Khu vực 3 huyện phía Nam thời tiết có mưa, sáng sớm có sương mù, cây điều tiếp tục phát triển chồi lá non mạnh, cần chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư.  

- Trên cây rau: Bệnh virus tiếp tục lây lan và gây hại mạnh, cần theo dõi và hướng dẫn người dân tuân thủ chặt chẽ quy trình phòng trừ tổng hợp để hạn chế thiệt hại. Chú ý sự phát triển của côn trùng chích hút như bọ trĩ, bọ phấn, …

- Trên cây sầu riêng: Chú ý phòng trừ bệnh chảy gôm.

- Trên cây hoa cúc: Chú ý phòng trừ bọ trĩ, bệnh virus, bệnh rỉ sắt, ...

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số nội dung sau:

1. Cây cà phê

Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ...để phòng trừ.

2. Cây rau họ cà

Bệnh virus: hướng dẫn nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn được côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...

3. Cây rau thập tự

Bệnh sưng rễ: Áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp như sử dụng cây giống sạch bệnh, luân canh cây trồng khác họ thập tự, bón vôi để nâng cao pH của đất từ 6 - 6,5…Ngoài ra có thể sử dụng các loại thuốc xử lý đất để hạn chế sự gây hại của bệnh như Biobac 50WP (Bacillus subtilis), Geckko 20SC (Amisulbrom), Mocabi SL (Chaetomium + Tricoderma), theo liều lượng khuyến cáo.

4. Hoa cúc:

Bệnh virus: Chỉ được sử dụng cây giống đã được test không nhiễm virus, trồng các giống ít nhiễm như: đóa mới, calimero, … Canh tác hoa cúc trong nhà kính, nhà lưới kín. Quản lý tốt bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như Spinetoram, Dinotefuran

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K/T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CUC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

 

Các tin khác