Thống kê truy cập

2914411
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1849
15689
57585
2914411

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 15/5/2023 – 21/5/2023

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 70/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 5 năm 2023

 

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 19 (Từ ngày 08/5/2023 – 14/5/2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác; nhiệt độ trung bình 20 – 28,60C, cao nhất 32,8 – 37,30C, thấp nhất 13,5 – 18,80C; độ ẩm không khí 71 –80%, lượng mưa 32,1 – 169,7mm, tổng số giờ nắng 40,6 – 54,2h.     

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Ngậm sữa - chín

2.236,2

Thu hoạch

6.787,5

Tổng

9.023,7

Vụ Hè Thu

Mạ

998

Đẻ nhánh

1.459

Tổng

2.457

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Đóng bắp

286

Thu hoạch

1.665

Tổng

1.951

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

Cây con - PTTL

720

Tổng

720

Cây cà phê

Nuôi trái

175.915,7

Cây điều

Thu hoạch

21.873,8

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.142,1

Cây sầu riêng

Nuôi trái

17.971,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

898

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

3.113

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 50,8ha tại Lạc Dương, Cát Tiên (tăng 8,3ha so với kỳ trước), TLH 8,2 – 12,5%.

- Ngộ độc phèn gây hại 40ha lúa giai đoạn đẻ nhánh tại Cát Tiên (tăng 11ha so với kỳ trước), TLH 14-26%.

- Các đối tượng khác như OBV, bệnh lem lép hạt, đạo ôn cổ bông,… gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 55,1ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 8,9ha so với kỳ trước), mật độ 2,1 – 8 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.654,1ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 14,6ha so với kỳ trước), TLH 15,7 – 23,2%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.115,5ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 185,2ha so với kỳ trước), TLH 19,4 – 25%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.330,7ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 221,8ha so với kỳ trước), TLH 14,5 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 2.001,5ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 201,5ha so với kỳ trước), TLH 8,5 – 13,5%.

- Bệnh thối búp gây hại 450ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (giảm 200ha so với kỳ trước), TLH 5,1 – 7,2%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.243,5ha tại 3 huyện phía Nam (156,2ha nhiễm nặng), giảm 103ha so với kỳ trước, TLH 6,3 – 21,7%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.676,5ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (156,2ha nhiễm nặng), giảm 131ha so với kỳ trước, TLH 7,5 – 23,3%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng tăng nhẹ so với kỳ trước, gây hại 588,5ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lâm Hà (100ha nhiễm nặng), TLH 13 – 23%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ gây hại trung bình - nặng 939,1ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 186ha so với kỳ trước), TLH 16,7 – 40%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 103,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (10,3ha nhiễm nặng), tăng 4,8ha so với kỳ trước, TLH 6,7 – 30%.

- Bệnh mốc sương gây hại 43,3ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 7,7ha so với kỳ trước), TLH 10 – 16,7%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 623,4ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, mật độ từ 6 – 25con/m2.

- Bệnh sưng rễ biến động nhẹ so với kỳ trước gây hại trung bình 39,7ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, TLH 4,2 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 20ha tại Đà Lạt, TLH 6,8 – 9,2%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn trỗ chín tại Lạc Dương. Ngoài ra chú ý OBV, ngộ độc phèn gây hại lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh tại Đạ Huoai, Cát Tiên.

- Cây cà phê: Thời tiết nắng mưa xen kẽ, các đối tượng rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành và bọ xít muỗi trên cà phê chè tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn nuôi trái.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư , khô cành, bọ vòi voi đục chồi, sâu đục thân, cành tiếp tục gây hại rải rác cây điều giai đoạn cuối vụ thu hoạch.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thối rễ có khả năng gia tăng mạnh khi thời tiết mưa nhiều. Ngoài ra chú ý nhện đỏ, rầy các loại.

- Cây rau: Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ không không khí cao, chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, bệnh virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá gây hại rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá gây hại rau họ thập tự.

 - Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng gây hại mạnh tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Thực hiện tốt biện pháp vệ sinh đồng ruộng, thu gom ốc và trứng OBV, làm đất kỹ, xuống giống lúa Hè Thu đảm bảo lịch thời vụ. Thăm đồng thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch hại, chú ý phòng trừ OBV, bệnh đạo ôn lá, ngộ độc phèn.

2.2. Cây sầu riêng

Thời tiết đang chuyển sang mùa mưa, sầu riêng đang ở giai đoạn phát triển trái, tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ đang có xu hướng lây lan và gây hại mạnh. Chú ý biện pháp khơi thông mương rãnh thoát nước và phòng trừ theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng do Cục BVTV hướng dẫn.

2.3. Cây cà phê

Cà phê đang giai đoạn nuôi trái, ra chồi lá non, tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái non. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá; trên cà phê chè chú ý bọ xít muỗi.

2.4. Cây điều

Niên vụ điều 2022-2023 đang giai đoạn cuối vụ thu hoạch, tiếp tục theo dõi phòng trừ sâu đục thân, bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại.

2.5. Rau, hoa

Thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều và đêm có mưa rải rác. Chú ý phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, bọ phấn, ruồi đục lá, bệnh virus, mốc sương, thán thư trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, sưng rễ, cháy lá trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng.

2.6. Dâu tằm

Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của bệnh tuyến trùng, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo văn bản số 1482/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2022 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh tuyến trùng hại cây dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL+ Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Quang Duy

Các tin khác