Thống kê truy cập

2935189
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2038
6450
7414
2935189

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 05/12/2022 – 11/12/2022

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 189/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2022

 

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 49 (Từ ngày 05/12/2022 – 11/12/2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu ngày trời nắng, chiều tối có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 18 – 26,20C, cao nhất 24,6 – 33,70C, thấp nhất 13 – 22,80C; độ ẩm không khí 84 – 88%, lượng mưa 25,2 – 101,6mm, tổng số giờ nắng 32,5 – 43h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Mùa

Ngậm sữa - chín

2.691,5

Thu hoạch

8.787,9

Tổng

11.479,4

Vụ Đông Xuân

Mạ

1.133

Đẻ nhánh

1.821

 

Tổng

2.954

b) Cây trồng khác

 

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Mùa)

Trỗ cờ – đóng bắp

1.462,7

Thu hoạch

1.195,4

Tổng

2.658,1

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con

143

Tổng

143

Cây cà phê

Thu hoạch

172.483,8

Cây điều

Ra chồi, lá non – ra hoa

22.022,6

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.142,1

Cây sầu riêng

Chăm sóc

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.202

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.832

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Chuột gây hại 9,8ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ tại Đạ Huoai (1,5ha bị gây hại nặng), TLH 10-19,7%.

- Bệnh khô vằn gây hại 75ha tại Đạ Tẻh (tăng 40ha so với kỳ trước), TLH 17-20%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 28ha tại Đạ Tẻh (tăng 11ha so với kỳ trước), TLH 5-6%.

- Các đối tượng khác như rầy OBV, bệnh đen lép hạt, đốm sọc VK, ngộ độc phèn,… gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 34,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 5ha), mật độ 2,1 – 11con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ 1.235ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 14,3 – 20%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 4.409,7ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 15ha so với kỳ trước), TLH 15,7 – 27,6%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.304ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 10ha so với kỳ trước), TLH 15 – 20%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.705ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (giảm 5ha so với kỳ trước), TLH 5 – 12,3%.

- Bệnh thối búp gây hại 2.050ha tại Bảo Lâm (giảm 50ha so với kỳ trước), TLH 9,3-15,4%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 2.240,7ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (tăng 158,2ha so với kỳ trước), TLH 6 – 18,2%.

- Bệnh thán thư gây hại 2.245,7ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 16ha so với kỳ trước), TLH 6 – 16,2%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng ít biến động so với kỳ trước, gây hại 640,8ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lâm Hà (104,8ha nhiễm nặng), TLH 14 – 39,3%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm gây hại trung bình - nặng 1.674,1ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 186ha so với kỳ trước), TLH 14,1 – 43,3%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 172ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (15ha nhiễm nặng), giảm 43,8ha so với kỳ trước, TLH 7,9 – 26,7%.

- Bệnh mốc sương gây hại 244,9ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 13,6ha so với kỳ trước), TLH 7,6 – 30%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 465,5ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 8ha so với kỳ trước), mật độ từ 5 – 27con/m2.

- Bệnh sưng rễ ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình – nặng 56,1ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đức Trọng, TLH 6,6 – 13,3%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 20ha tại Đà Lạt, TLH 6 - 10%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá, ngộ độc phèn gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh; OBV, chuột, bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt, đốm sọc VK gây hại lúa Mùa giai đoạn trỗ chín tại Đạ Tẻh.

- Cây cà phê: Hiện nay nông dân đang tập trung thu hoạch cà phê, các đối tượng bệnh khô cành, rỉ sắt, vàng lá, rệp các loại, bọ xít muỗi, mọt đục cành có khả năng tăng nhẹ.

- Cây điều: Hiện nay cây điều đã rụng lá 50-60%, đang ra chồi lá, chồi hoa. Thời tiết có mưa cần chú ý theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành, bệnh khô cành..

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ tiếp tục gây hại mạnh tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh. Ngoài ra chú ý nhện đỏ, rầy xanh, sâu đục thân gây hại rải rác.

- Cây rau: Dòi đục lá, bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm đen tiếp tục gây hại rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, cháy lá gây hại rau họ thập tự.

- Cây hoa: Chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá trên cây hoa cúc; nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng trên hoa hồng.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại rải rác tại Đơn Dương, Đức Trọng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà.

  1. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Hiện nay các địa phương đang xuống giống vụ Đông Xuân sớm. Chủ động khuyến cáo và hướng dẫn nông dân đẩy mạnh áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), đảm bảo mật độ gieo sạ 100-120kg/ha, chăm sóc, bón phân cân đối để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Đối với lúa Mùa giai đoạn trỗ chín chú ý phòng trừ chuột, bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt để đảm bảo năng suất thu hoạch. Trên lúa vụ Đông Xuân mới xuống giống chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá, ngộ độc phèn.

2.2. Cây ngô

Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại rải rác trên ngô giai đoạn từ 3 đến 8 lá thật, cần chủ động theo dõi và hướng dẫn phòng trừ theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm lá lớn.

2.3. Cây sầu riêng

Bệnh xì mủ tiếp tục gây hại mạnh, hướng dẫn nông dân chặt bỏ, thu gom tiêu hủy cây bị bệnh gây hại nặng không có khả năng phục hồi để hạn chế lây lan. Tạo hệ thống mương rãnh tiêu thoát nước nhằm giảm ẩm độ trong điều kiện mưa nhiều kết hợp sử dụng các loại thuốc BVTV đặc trị bệnh xì mủ để phòng trừ theo văn bản số 527/BVTV-QLSVGHR ngày 24/3/2017 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng.

2.4. Cây cà phê

Hiện nay cà phê đang giai đoạn thu hoạch, các đối tượng rỉ sắt, khô cành, khô quả, rệp sáp, bọ xít muỗi, bệnh vàng lá gây hại rải rác. Hướng dẫn nông dân hạn chế sử dụng thuốc BVTV để quản lý cỏ dại, sâu bệnh ở giai đoạn gần ngày thu hoạch nhằm đảm bảo chất lượng cà phê phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

2.5. Cây điều

Cây điều đang giai đoạn rụng lá, ra chồi lá non. Thời tiết có mưa, bọ xít muỗi, bệnh thán thư có điều kiện phát triển lây lan mạnh. Chú ý theo dõi và phòng trừ kịp thời không để sâu bệnh lây lan trên diện rộng ảnh hưởng đến quá trình ra hoa đậu quả.

2.6. Rau, hoa

Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống, nông dân quản lý bệnh virus hại cà chua theo quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp bệnh virus hại cà chua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được ban hành tại Quyết định số 724/SNN-TTBVTV ngày 20/5/2021 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, héo xanh, đốm đen, ruồi đục lá trên rau họ cà; trên rau họ thập tự chú ý phòng bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn, thối hạch; trên cây hoa cúc chú ý bọ trĩ, bệnh rỉ sắt, virus và nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng.

2.7. Dâu tằm

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của bệnh tuyến trùng, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo văn bản số 1482/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2022 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh tuyến trùng hại cây dâu tằm

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Quang Duy

Các tin khác