Thống kê truy cập

3098074
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2614
31541
7443
3098074

Tình hình canh tác cây bơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Tính đến tháng 12 năm 2021, diện tích bơ trên toàn tỉnh Lâm Đồng là 8.137,3 ha (tăng khoảng 11,46% so với năm 2020), trong đó diện tích đang cho thu hoạch là 4.657,2 ha với năng suất bình quân 154,2 tạ/ha và sản lượng ước đạt 71.825,1 tấn (tăng khoảng 23,3% so với năm 2020). Khoảng 96,8% (7.878,6 ha) diện tích bơ được trồng xen trong vườn cà phê và chỉ khoảng 3,2% diện tích được trồng thuần (258,7 ha), việc trồng xen trong vườn cà phê vừa giúp nâng cao giá trị kinh tế cho bà con nông dân trên một đơn vị diện tích vừa góp phần trong việc canh tác cà phê bền vững. Diện tích trồng bơ tập trung chủ yếu ở thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông. Hiện nay, các giống bơ địa phương đã được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận như BLĐ 034, BLĐ 036 và một số giống nhập nội như bơ Booth 7, Pinkerton đang được trồng phổ biến; đây là những giống chất lượng cao và được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Ngoài ra, một số giống bơ khác như Hass, Reed, BLĐ 005, BLĐ 007, BLĐ 012, BLĐ 018, … cũng đang được các nông dân, trang trại và doanh nghiệp trồng nhưng với diện tích nhỏ. Nhằm nâng cao chất lượng và giá trị của trái bơ các nông hộ, trang trại, THT, HTX hoặc một số doanh nghiệp đã và đang chuyển hướng sang áp dụng các quy trình canh tác theo hướng VietGAP, hữu cơ, … với diện tích khoảng 100 ha để đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Đối với việc sản xuất và kinh doanh cây giống, toàn tỉnh hiện có 07 vườn cây đầu dòng đã được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận với diện tích 131,59 ha, năng lực khai thác 1.551.382 mầm chồi/năm; 169 cơ sở sản xuất, kinh doanh cây bơ giống với năng lực sản xuất khoảng 1.015.750 cây giống/năm, trong đó 24 cơ sở đã công bố TCCS chất lượng cây giống trước khi xuất vườn với năng lực sản xuất 751.250 cây giống/năm. Với năng lực sản xuất giống của các vườn ươm và số lượng chồi được khai thác trên các vườn đầu dòng đáp ứng đủ nhu cầu cây giống trên địa bàn tỉnh cũng như cung cấp cho một số tỉnh khác.

Vy Thế Vũ

Các tin khác