Thống kê truy cập

3096053
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
593
29520
5422
3096053

Tình hình canh tác cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo số liệu thống kê từ các địa phương đến tháng 12 năm 2021, diện tích cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 13.065,7 ha, trong đó diện tích trồng mới 2.209 ha, diện tích đang cho thu hoạch là 6.412 ha với năng suất bình quân 127,7 tạ/ha và sản lượng ước đạt 81.851,6 tấn. Khoảng 65,5% (8.562 ha) diện tích sầu riêng được trồng xen trong vườn cà phê, vườn cây ăn quả khác và khoảng 34,5% (4.503,7 ha) diện tích được trồng thuần; việc trồng xen trong vườn cà phê vừa giúp nâng cao giá trị kinh tế cho bà con nông dân trên một đơn vị diện tích vừa góp phần trong việc canh tác cà phê bền vững. Diện tích trồng sầu riêng tập trung tại huyện Đạ Hoai 3.891,5 ha, Di Linh 3.364,2 ha, Bảo Lâm 2.494 ha, Đạ Tẻh 1.250 ha và 2.066 ha trồng rải rác tại các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Cát Tiên và TP. Bảo Lộc. Về cơ cấu giống, giống sầu riêng Monthong, Dona được trồng với diện tích lớn nhất chiếm khoảng 66% tổng diện tích, giống Ri6 chiếm khoảng 24%; đây là những giống chất lượng cao đáp ứng được thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; ngoài ra, một số giống sầu riêng khác như Chín hóa, sầu riêng hạt, Musaking (giống có chất lượng cao có nguồn gốc từ Malaysia được trồng trong những năm gần đây) … cũng đang được các nông dân, doanh nghiệp trồng nhưng với diện tích nhỏ chiếm khoảng 10% trên tổng diện tích.

Nhằm nâng cao chất lượng và giá trị của trái sầu riêng các nông hộ, THT, HTX, doanh nghiệp đã và đang chuyển hướng sang áp dụng các quy trình canh tác theo hướng VietGAP, hữu cơ, … với diện tích hơn 560 ha để đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh cũng đang có chính sách hỗ trợ để cấp mã số vùng trồng cho các địa phương có diện tích sản xuất lớn, tập trung và mã số cho các cơ sở đóng gói nhằm đáp ứng được các yêu cầu của các nước nhập khẩu trong thời gian tới.

Đối với việc sản xuất và kinh doanh cây giống, toàn tỉnh hiện có 03 vườn cây đầu dòng đã được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận với diện tích 8.161m2, năng lực khai thác 236.000 mầm chồi/năm; 160 cơ sở sản xuất, kinh doanh cây sầu riêng giống với năng lực sản xuất khoảng 693.700 cây giống/năm, trong đó 08 cơ sở đã công bố TCCS chất lượng cây giống trước khi xuất vườn với năng lực sản xuất 466.000 cây giống/năm. Với năng lực sản xuất giống của các vườn ươm và số lượng chồi được khai thác trên các vườn cây đầu dòng đáp ứng đủ nhu cầu cây giống trên địa bàn tỉnh.

Vy Thế Vũ

Các tin khác