Thống kê truy cập

3096028
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
568
29495
5397
3096028

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY MẮC CA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Theo số liệu tổng hợp của các địa phương tính đến ngày 16/11/2021 diện tích cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 6.904 ha, trong đó diện tích thu hoạch 1.773,8 ha, năng suất bình quân ước đạt 24,3 tạ/ha, sản lượng 3.947 tấn.

Diện tích mắc ca trồng bằng cây giống ghép khoảng 6.171,1 ha (chiếm 89,4%) và trồng bằng cây giống thực sinh 732,9 ha (chiếm 10,6%). Các dòng sản xuất chủ yếu là OC (chiếm 16,61%), 246 (chiếm 13,29%), 849 (chiếm 12,6%), QN1 (chiếm 11,15%), 816 (chiếm 9,31%), 800 (chiếm 6,65%), 695 (chiếm 5,74%), 788 (chiếm 3,78%), 842 (chiếm 3,37%), 900 (chiếm 2,46%), Daddow (chiếm 1,73%), giống khác (chiếm 13,3%).

Toàn tỉnh hiện có 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống mắc ca, với số lượng 877.000 cây/năm, trong đó 03 cơ sở tự công bố tiêu chuẩn cơ sở chất lượng cây giống trước khi xuất vườn đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng thông báo tiếp nhận với tổng số 710.000 cây giống ghép/năm; có 08 cơ sở kinh doanh cây giống và 03 cơ sở chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống, với số lượng 167.000 cây; có 03 vườn cây đầu dòng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng công nhận vườn cây mắc ca đầu dòng cho Công ty TNHH Him Lam Mắc ca, với diện tích 115.341 m2, số lượng vật liệu khai thác 804.800 mầm chồi/năm cho các dòng OC; 246; 695; 741; 800; 816; 849, QN1, A4, A38 và Daddow; cơ bản đã cung ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh; diện tích trồng mới năm 2021 là 1.990,5 ha, với số lượng cây giống các cơ sở sản xuất, kinh doanh là 710.000 cây giống ghép/năm cung ứng kịp thời nhu cầu phục vụ sản xuất cho người dân trồng cây mắc ca trên địa bàn tỉnh, đáp ứng diện tích trồng mới từ 2.840 – 3.400 ha./.

Hoàng Hữu Chiến

Một số hình ảnh giống mắc ca

   

   

Các tin khác