Thống kê truy cập

3095909
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
449
29376
5278
3095909

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TÁI CANH, GHÉP CẢI TẠO GIỐNG CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021

Theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp năm 2021, diện tích cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 172.992 ha, trong đó: cà phê vối 160.533,7 ha, cà phê chè 12.182,3 ha và cà phê mít 206 ha; diện tích kinh doanh 162.054,1 ha.

Là tỉnh đi đầu cả nước trong việc thực hiện chương trình tái canh, ghép cải tạo giống cà phê. Năm 2021, toàn tỉnh thực hiện tái canh, ghép cải tạo giống cà phê với diện tích 6.425,9 ha, đạt 123,1% so với kế hoạch đề ra (Tái canh cà phê vối 2.900,1 ha, ghép cải tạo giống cà phê vối 3.475,8 ha và tái canh cà phê chè 50 ha). Tính lũy kế từ năm 2013 đến nay, diện tích tái canh, ghép cải tạo giống cà phê trên địa bàn toàn tỉnh là 79.557 ha (Trong đó: tái canh cà phê vối 39.177 ha và ghép cải tạo cà phê vối 38.641 ha; tái canh cà phê chè 1.737 ha; ghép cải tạo cà phê chè 2,0 ha). Các giống cà phê vối được người dân sử dụng để tái canh, ghép cải tạo là những giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, có năng suất, chất lượng, khả năng kháng bệnh gỉ sắt cao như TR4, TRS1, TS5 (xanh lùn), Thiện Trường, Hữu Thiên (lá xoài) và một số giống cà phê chè chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển cà phê đặc sản, đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước như Typica, Bourbon, THA1... Qua thời gian thực hiện, chương trình đã có tác động lớn trong sản xuất, giúp trẻ hóa vườn cây; phần lớn các diện tích cà phê sau tái canh, ghép cải tạo cho năng suất cao, ổn định trên 4,0 tấn/ha, nhiều mô hình có năng suất 7 - 8 tấn/ha góp phần đưa năng suất cà phê của tỉnh từ 26,1 tạ/ha năm 2012 tăng lên 32,1 tạ/ha năm 2021, sản lượng 365.923 tấn năm 2012 lên 520.167,6 tấn năm 2021.

Kế hoạch trong năm 2022, diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp, sâu bệnh cần tái canh, ghép cải tạo trên địa bàn toàn tỉnh là 6.333 ha, trong đó: tái canh cà phê vối 2.658 ha, ghép cải tạo giống cà phê vối 3.525 ha và tái canh cà phê chè 150 ha.

Vy Thế Vũ

Các tin khác