Thống kê truy cập

2910118
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1117
11396
53292
2910118

Trình tự, thủ tục cấp quyết định lưu hành giống cây trồng; tự công bố lưu hành giống cây trồng

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP QUYẾT ĐỊNH LƯU HÀNH

GIỐNG CÂY TRỒNG; TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG

Khoản 1, khoản 2 Điều 13 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 qui định:

Giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính chỉ được phép sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu sau khi được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng; Giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính chỉ được phép sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu khi tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng.  

Trình tự, thủ tục cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng; tự công bố lưu hành giống cây trồng thực hiện theo Điều 5, Điều 6 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP Qui định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác như sau:

1. Cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

1.1 Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

- Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo mẫu (Mẫu số 01).

- Kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cây trồng đề nghị công nhận lưu hành.

- Kết quả khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng.

- Quy trình canh tác của giống do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn.

- Bản công bố các thông tin về giống cây trồng do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn theo mẫu (Mẫu số 02).

1.2 Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cục Trồng trọt. Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt thẩm định hồ sơ, cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng và đăng tải Quyết định, các tài liệu kèm theo trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giống cây trồng được phép lưu hành, kể từ ngày ký Quyết định công nhận lưu hành.

2. Tự công bố lưu hành giống cây trồng

2.1 Hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng:

- Bản tự công bố lưu hành giống cây trồng theo mẫu (Mẫu số 03).

- Quy trình canh tác của giống do tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng biên soạn.

- Bản công bố các thông tin về giống cây trồng theo mẫu (Mẫu số 04).

2.2 Trình tự, thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng, Cục Trồng trọt đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Tổ chức, cá nhân được sản xuất, kinh doanh giống cây trồng sau khi thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Cục Trồng trọt thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Phạm Ngọc Toản

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ho so.doc)ho so phamdung77 kB2021-05-24 16:002021-05-24 16:00

Các tin khác