Thống kê truy cập

2914363
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1801
15641
57537
2914363

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 02 năm 2018

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

Hội thảo Thuốc BVTV

1/2/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

Phytocide 50WP

 Đại lý Nông Dược Fi Nôm - 10/13 Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng

Đức Trọng

1/2/2018

06h00

 Đại lý Hoa - Định An - Hiệp An - Đức Trọng

Đức Trọng

1/2/2018

15h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

 

Movento 150 OD
Profiler 711.1WG
Flintpro 648WG

Tại vườn ông Nguyễn Định – Vòng Lâm Viên – Phường 8 – Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

1/2/2018

07h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

02

Anvil 5SC
Tervigo 020SC

 Đại lý Hùng Phát - Lộc Thắng - Bảo Lâm

Bảo Lâm

1/2/2018

14h00

 Đại lý Khánh Hương - Lộc Ngãi  - Bảo Lâm

Bảo Lâm

1/2/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

03

Phytocide 50WP

 Đại lý Nông Dược Fi Nôm - 10/13 Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng

Đức Trọng

1/2/2018

06h00

 Đại lý Hoa - Định An - Hiệp An - Đức Trọng

Đức Trọng

2/2/2018

06h00

 Đại lý Huy Vân - 357 Nguyên Tử Lực - Phường 8 – Đàlạt

Đà Lạt

2/2/2018

07h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

04

Anvil 5SC
Tervigo 020SC

 Đại lý Thắng Lợi - Lộc Phát -  Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

2/2/2018

14h00

 Đại lý Mai Phú Lâm - Lộc Đức - Bảo Lâm

Bảo Lâm

3/2/2018

07h00

 Đại lý Hải Hà - Lộc Thành - Bảo Lâm

Bảo Lâm

3/2/2018

14h00

 Đại lý Cúc - Lộc Thành - Bảo Lâm

Bảo Lâm

3/2/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

01

Phytocide 50WP

 Đại lý Tiến Thanh - 283A Nguyên Tử Lực - Phường 8 – Đà Lạt

Đà Lạt

4/2/2018

07h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

02

Anvil 5SC
Tervigo 020SC

 Đại lý Ngọc Hoàng - Lộc Phát -  Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

4/2/2018

14h00

 Đại lý Bảo Toàn - Tân Lâm - Di Linh

Di Linh

5/2/2018

07h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

02

Anvil 5SC
Tervigo 020SC

 Đại lý Hiền Phát - Hà Lâm - Đạ Huoai

Đạ Huoai

5/2/2018

14h00

 Đại lý Sơn Oanh - Ninh Loan - Đức Trọng

Đức Trọng

5/2/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

Phytocide 50WP

 Cửa hàng VTNN  Sơn Thủy- 49A Hồ Xuân Hương - Phường 9 - Đà Lạt

Đà Lạt

6/2/2018

06h00

 Đại lý Quốc Phụng - Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt

Đà Lạt

6/2/2018

07h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

02

Anvil 5SC
Tervigo 020SC

 Đại lý Vân - Tân Văn - Lâm Hà

Lâm Hà

6/2/2018

14h00

 Đại lý Thắng Tâm - TT Nam Ban - Lâm Hà

Lâm Hà

7/2/2018

07h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

02

Anvil 5SC
Tervigo 020SC

 Đại lý Phúc Nga - Hòa Ninh - Di Linh

Di Linh

7/2/2018

14h00

 Đại lý Hà Huệ - TT Di Linh - Di Linh

Di Linh

7/2/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

Phytocide 50WP

 Đại lý Ngọc Quy - Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt

Đà Lạt

7/2/2018

06h00

 Đại lý Ngọc Quy - Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt

Đà Lạt

7/2/2018

07h00

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

04

Megashield 525EC
Cure supe 300 EC

Đại lý Đức Khoa – số 79 Lê Hồng Phong – phường 1 - Bảo Lộc

Bảo Lộc

7/2/2018

07h00

Đại lý Chiến – thôn 1 – Lộc Ngãi – Bảo Lâm

Bảo Lâm

7/2/2018

07h00

Đại lý Hùng Phát – TDP 3B – TT. Lộc Thắng – Bảo Lâm

Bảo Lâm

7/2/2018

07h00

Đại lý Tám Thơm – thôn 13 – Lộc Ngãi – Bảo Lâm

Bảo Lâm

8/2/2018

07h00

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

04

Megashield 525EC
Cure supe 300 EC

Đại lý Đức Khoa – số 79 Lê Hồng Phong – phường 1 - Bảo Lộc

Bảo Lộc

8/2/2018

07h00

Đại lý Thanh Dương – số 132 Quốc lộ 2- - Lộc Nga - Bảo Lộc

Bảo Lộc

8/2/2018

07h00

Đại lý Huy – số 158 thôn 9 – Lộc Châu

Di Linh

8/2/2018

07h00

Đại lý Hồng Hoàng – thôn 14 – Đinh Trang Hòa

Di Linh

8/2/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

Phytocide 50WP

 Đại lý Xuân Khởi - 2/13 Thái Phiên - Phường 12

Đà Lạt

8/2/2018

06h00

 Đại lý Xuân Khởi - 2/13 Thái Phiên - Phường 12

Đà Lạt

8/2/2018

07h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

02

Anvil 5SC
Tervigo 020SC

 Đại lý Thảo Yến - Hòa Ninh - Di Linh

Di Linh

8/2/2018

14h00

 Đại lý Huy - TT Di Linh - Di Linh

Di Linh

9/2/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

Phytocide 50WP

 Đại lý Phước Lộc - 04 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Đàlạt

Đà Lạt

9/2/2018

06h00

 Đại lý Phước Lộc - 04 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Đàlạt

Đà Lạt

9/2/2018

07h00

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

04

Megashield 525EC
Cure supe 300 EC

Đại lý Hiệp Phát – số 97 Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát - Bảo Lộc

Bảo Lộc

9/2/2018

07h00

Đại lý Đức Khoa – số 79 Lê Hồng Phong – phường 1 - Bảo Lộc

Bảo Lộc

9/2/2018

07h00

Đại lý Thắng Lợi – số 456 Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát - Bảo Lộc

Bảo Lộc

9/2/2018

07h00

Đại lý Bảo Yến – thôn 5 – Lộc Tân - Bảo Lâm

Bảo Lâm

10/2/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

Phytocide 50WP

 Đại lý Hoa - 2 Trần Quý Cáp - Phường 9 – Đà Lạt

Đà Lạt

10/2/2018

06h00

 Đại lý Hoa - 2 Trần Quý Cáp - Phường 9 – Đà Lạt

Đà Lạt

Hội thảo phân bón

1/2/2018

08h00

Công ty TNHH TM-DV-SX Huy Bảo

 

Phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 8-4-8 + 10 OM
Phân bón khoáng hữu cơ mai vàng NPK 18-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai nở VANĐA NPK 16-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai tím NPK 12-3-14 + 10 OM, phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 7-7-7 + 10 OM

Đại lý Ngọc Qúy, thôn 8A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

1/2/2018

14h00

Công ty TNHH TM-DV-SX Huy Bảo

 

Đại lý Hoàng Linh, thôn Văn Minh, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

1/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

08

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

Hội trường Thôn Đồng Lạc 1, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn Đồng Lạc 2, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn Đồng Lạc 4, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn Tân Lạc 1, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn Tân Phú 1, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn Tân Phú 2, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn K’AO QUYNH, Xã Đinh Lạc, H. Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn DUỆ, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

1/2/2018

08h00

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ sinh học Đà Lạt

02

Phân bón sinh học RQ, phân bón sinh học CQ, phân bón sinh học Bắc Trung Nam

UBND xã Hòa Trung – huyện Di Linh

Di Linh

2/2/2018

08h00

UBND xã Đinh Trang Hòa – huyện Di Linh

Di Linh

2/2/2018

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

02

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Phường B’lao, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h

UBND Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

2/2/2018

14h00

Công ty TNHH TM-DV-SX Huy Bảo

01

Phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 8-4-8 + 10 OM
Phân bón khoáng hữu cơ mai vàng NPK 18-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai nở VANĐA NPK 16-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai tím NPK 12-3-14 + 10 OM, phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 7-7-7 + 10 OM

Đại lý Hội Yến, thôn Gân Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

2/2/2018

13h00

Công ty Cổ phần phân bón Sao Vàng

01

Phân bón: NPK OSAKA – TASU, NPK OSAKA – MIDORI, NPK YOKO – SHIKI, NPK YOKO – TADO và phân trung lượng LACAMA (Mg: 4.5%, CaO: 25%, Si: 2%

Đại lý Nam Hoa - thôn Tân Tiến, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

2/2/2018

14h30

Công ty TNHH Thương mại TB Thái Việt

 

02

Phân bón BIO-MIXLAND, Phân bón MK5, Phân bón MIZO, Phân bón CANXI BO, Phân bón SIÊU KẼM
Phân bón Bio Green 30-10-10

Đại lý Hoa Thông, thôn 8, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

2/2/2018

14h30

Đại lý Đông Nương, thôn 2, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

2/2/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón Vi lượng GNC và phân bón Trung lượng Calic

UBND xã Gia Lâm - Lâm Hà

Lâm Hà

2/2/2018

14h30

Công ty TNHH Thương mại TB Thái Việt

02

Phân bón BIO-MIXLAND, Phân bón MK5, Phân bón MIZO, Phân bón CANXI BO, Phân bón SIÊU KẼM
Phân bón Bio Green 30-10-10

Đại lý Hiếu Hường, thôn Thịnh Long, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

3/2/2018

14h30

Đại lý Đạt Lệ, thôn Phú Hiệp 2, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh

Di Linh

3/2/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón Vi lượng GNC và phân bón Trung lượng Calic

UBND xã Tân Văn - Lâm Hà

Lâm Hà

3/2/2018

08h00

Công ty TNHH TM-DV-SX Huy Bảo

01

Phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 8-4-8 + 10 OM
Phân bón khoáng hữu cơ mai vàng NPK 18-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai nở VANĐA NPK 16-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai tím NPK 12-3-14 + 10 OM, phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 7-7-7 + 10 OM

Đại lý Thành Sính , thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

3/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

02

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie
Phân bón GNC 06
Phân bón GNC 20-20-15+TE

UBND TT Madaguoi, huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h

UBND xã Madaguoi, huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

3/2/2018

08h00

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ sinh học Đà Lạt

01

Phân bón sinh học RQ, phân bón sinh học CQ, phân bón sinh học Bắc Trung Nam

UBND xã Mê Linh – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

3/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

04

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

8h

UBND Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h

UBND Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h

UBND Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

4/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

03

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Xã Đạm B’Ri, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h

UBND Xã  Lộc Thanh, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h

UBND Xã  Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

4/2/2018

08h00

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ sinh học Đà Lạt

01

Phân bón sinh học RQ, phân bón sinh học CQ, phân bón sinh học Bắc Trung Nam

UBND xã Liên Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

4/2/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón Vi lượng GNC và phân bón Trung lượng Calic

UBND TT. Nam Ban - Lâm Hà

Lâm Hà

5/2/2018

10h00

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

01

phân bón Nitrophoska 16-16-8

Đại lý Hưng Đặng – thôn Phúc Lộc, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

5/2/2018

08h00

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ sinh học Đà Lạt

01

Phân bón sinh học RQ, phân bón sinh học CQ, phân bón sinh học Bắc Trung Nam

UBND xã Hoài Đức – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

5/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

03

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

6/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

03

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

6/2/2018

08h00

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ sinh học Đà Lạt

01

Phân bón sinh học RQ, phân bón sinh học CQ, phân bón sinh học Bắc Trung Nam

UBND xã Tân Thanh – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

7/2/2018

08h00

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ sinh học Đà Lạt

01

Phân bón sinh học RQ, phân bón sinh học CQ, phân bón sinh học Bắc Trung Nam

UBND xã Đạ Đờn – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

7/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

03

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Nam Ban, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8/2/2018

8

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

05

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8h

UBND Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8h

UBND Xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h

UBND Xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

8/2/2018

08h00

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ sinh học Đà Lạt

01

Phân bón sinh học RQ, phân bón sinh học CQ, phân bón sinh học Bắc Trung Nam

UBND xã Phúc Thọ – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

9/2/2018

08h00

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ sinh học Đà Lạt

01

Phân bón sinh học RQ, phân bón sinh học CQ, phân bón sinh học Bắc Trung Nam

UBND xã Tân Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

9/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

04

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8h

UBND Xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

10/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

04

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Xã Rô Men, Huyện Đam Rông

Đam Rông

8h

UBND Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông

Đam Rông

14h

UBND Xã Liêng S’Roin, Huyện Đam Rông

Đam Rông

14h

UBND Xã Đạ K’nàng, Huyện Đam Rông

Đam Rông

11/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

04

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông

Đam Rông

8h

UBND Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông

Đam Rông

8h

UBND Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông

Đam Rông

8h

UBND Xã Đạ M’Rông, Huyện Đam Rông

Đam Rông

12/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

04

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8h

UBND Xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

13/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

08

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8h

UBND Xã Tân Thành, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Tà Năng, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8h

UBND Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8h

UBND Xã N’ Thôn Hạ, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

03

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8h

UBND Xã Đa Quyn, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

15/2/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

04

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

UBND Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

8h

UBND Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

14h

UBND Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

14h

UBND Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

Các tin khác