Thống kê truy cập

2344188
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
135
10874
19794
2344188

Lịch công tác tuần 2 tháng 01 của Lãnh đạo Chi cục và các Phòng, Trạm (Từ ngày 10/01/2022 - 14/01/2022)

TT

HỌ VÀ TÊN

THỨ 2

(Ngày 10/01)

THỨ 3

(Ngày 11/01)

THỨ 4

(Ngày 12/01)

THỨ 5

(Ngày 13/01)

THỨ 6

(Ngày 14/01)

GHI CHÚ

1

Hà Ngọc Chiến

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Thị Tuyết

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

 

3

Nguyễn Thị Phương Loan

- Làm việc tại CQ

- Họp cq - Góp ý nội dung đề xuất theo Thông tư 107

- Làm việc tại CQ

- Đọc tài liệu và có ý kiến đối với 03 đề tài, dự án của Thành phố Đà Lạt

Tham dự Hội đồng KHCN tại UBND TP Đà Lạt

Đọc tài liệu và Tham dự Hội đồng tại Sở KHCN

Làm việc tại cơ quan

 

4

Lê Thị Thanh Nga

P/h chi cục Quản lý chất lượng báo cáo ATTP

Hướng dẫn công ty Agriteck về nhập khẩu giống từ Nhật Bản

Bổ sung hồ sơ mã vùng trồng của cty Long Thủy

Bổ sung hồ sơ mã vùng trồng của cty Long Thủy

Làm báo cáo Dự án cải xanh, cải thìa

 

5

Trương Bảo Dương

Tham gia buổi làm việc với Trung tâm BVTV miền Trung

Xây dựng biểu mẫu QĐ xử phạt VPHC, biên bản VPHC, biên bản làm việc theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP

Xây dựng biểu mẫu QĐ xử phạt VPHC, biên bản VPHC, biên bản làm việc theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP

Điều tra, giám sát chất lượng giống cây công nghiệp và cây ăn quả tại Bảo Lộc

Điều tra, giám sát chất lượng giống cây công nghiệp và cây ăn quả tại Bảo Lâm

 

6

Vũ Thị Thúy

Góp ý nghị định thư đối với ớt tươi xuất khẩu sang trung quốc

Làm việc với Trung tâm BVTV miền Trung về công tác phòng chống dịch hại cây trồng

Kiểm tra sâu bệnh hại điều, sầu riêng tại 3 huyện phía Nam

Tổng hợp Báo cáo kết quả dự án xà lách

Báo cáo Trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp 4 Hội đồng nhân dân

 

7

Phạm Ngọc Toản

Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát chất lượng giống theo Thông tư 107

Điều tra, giám sát chất lượng giống rau tại Đơn Dương

Điều tra, giám sát chất lượng giống rau tại Đơn Dương

Điều tra, giám sát chất lượng giống rau tại Đức Trọng

Nắm tình hình kinh doanh phân bón, thuốc BVTV tại Đà Lạt

 

8

Nguyễn Văn Danh

Xây dựng Kế hoạch nội dung đề xuất hỗ trợ công tác nghiên cứu, phát triển giống cây trồng theo TT107/2021 của Bộ Tài chính

Chỉnh sửa và xây dựng Kế hoạch hỗ trợ công tác nghiên cứu, phát triển giống cây trồng theo TT107/2021 của Bộ Tài chính sau họp góp ý

Chỉnh sửa và xây dựng Kế hoạch hỗ trợ công tác nghiên cứu, phát triển giống cây trồng theo TT107/2021 của Bộ Tài chính sau họp góp ý

Xây dựng dự thảo Tiêu chí sản xuất nông nghiệp thông minh

Xây dựng dự thảo Tiêu chí sản xuất nông nghiệp thông minh

Hoàn thiện và trỉnh Sở về NNN CNC kiểu mẫu

9

Hoàng Hữu Chiến

Xây dựng dự thảo phát triển sản xuất giống giai đoạn 2021-2030 thực hiện Thông tư 107/2021/TT-BTC và xây dựng định mức, đơn giá bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất

Xây dựng dự thảo phát triển sản xuất giống giai đoạn 2021-2030 thực hiện Thông tư 107/2021/TT-BTC và xây dựng định mức, đơn giá bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất

Xây dựng dự thảo phát triển sản xuất giống giai đoạn 2021-2030 thực hiện Thông tư 107/2021/TT-BTC và xây dựng định mức, đơn giá bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất

Xây dựng dự thảo phát triển sản xuất giống giai đoạn 2021-2030 thực hiện Thông tư 107/2021/TT-BTC và xây dựng định mức, đơn giá bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất

Xây dựng dự thảo phát triển sản xuất giống giai đoạn 2021-2030 thực hiện Thông tư 107/2021/TT-BTC và xây dựng định mức, đơn giá bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất