Thống kê truy cập

2344151
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
98
10837
19757
2344151

Lịch công tác tuần 3 tháng 12 của Lãnh đạo Chi cục và các Phòng, Trạm (Từ ngày 20/12/2021 - 24/12/2021)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

THỨ 2

(Ngày 20/12)

THỨ 3

(Ngày 21/12)

THỨ 4

(Ngày 22/12)

THỨ 5

(Ngày 23/12)

THỨ 6

(Ngày 24/12)

GHI CHÚ

1

Hà Ngọc Chiến

 Sáng họp Sở

Làm việc tại cơ quan

Chiều họp  góp ý xây dựng trang TMĐT

Dự họp thẩm định DNCNC

Làm việc tại cơ quan

 

2

Nguyễn Thị Tuyết

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Cùng Trạm ktra KDTV nội địa tại Cty Langbiang (Đạ Sar, Lạc Dương)

Cùng Trạm ktra KDTV nội địa tại Cty Khanh Bích (Đa Nhim, Lạc Dương)

 

3

Nguyễn Thị Phương Loan

Làm việc tại nhà (Cách ly y tế)

Làm việc tại nhà (Cách ly y tế)

Làm việc tại nhà (Cách ly y tế)

Làm việc tại nhà (Cách ly y tế)

Làm việc tại nhà (Cách ly y tế)

- Viết bài cho Liên hiện Hội KHKT

- Tham mưu văn bản chỉ đạo sản xuất,...

4

Trần Thị Tài

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

5

Lê Thị Thanh Nga

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra mô hình tại Lâm Hà

Làm việc tại cơ quan

Tham gia đoàn thẩm định DN CNC tại Đức Trọng

Làm việc tại cơ quan

 

6

Nguyễn Văn Danh

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình SX rau, hoa Tết Nguyên đán tại Đà Lạt-Lạc Dương

Kiểm tra mô hình IoT cây ăn quả tại Đạ Huoai

Kiểm tra mô hình IoT cây ăn quả tại Đạ Huoai

Làm việc tại cơ quan

Hoàn thiện Báo cáo kết quả sản xuất NNCNC 2021, Kế hoạch năm 2022

7

Trương Bảo Dương

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra đột xuất

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham mưu xử lý vi phạm hành chính theo Quyết định số 145 (thứ 4, thứ 5)

8

Vũ Thị Thúy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

9

Hoàng Hữu Chiến

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình sản xuất rau, hoa Tết Nguyên đán tại Đà Lạt-Lạc Dương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xây dựng kịch bản tăng trưởng 2022; Báo cáo kết quả chuyển đổi giống năm 2021

10

Phạm Ngọc Toản

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra đột xuất

Kiểm tra đột xuất

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra, giám sát chất lượng tại Đơn Dương