Thống kê truy cập

3109521
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
425
10869
18890
3109521
Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng

Hội nghị Cán bộ Công chức Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng năm 2013

Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Chi Cục BVTV Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2013 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2012. Về tham dự với hội nghị có đại diện Chi bộ, CĐCS, Chi đoàn thanh niên Cộng sản HCM, toàn thể CBCCVC trong đơn vị và đặc biệt là sự có mặt của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng.

Khai giảng lớp Huấn luyện chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) năm 2013

Chi cục BVTV Lâm Đồng là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (BV&KDTV) trên địa bàn Tỉnh. Định kỳ theo kế hoạch Chi cục thực hiện việc tập huấn và cấp giấy chứng nhận Huấn luyện chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp &PTNT ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV.

Tập huấn sâu bệnh hại trên rừng trồng thông ba lá, keo và phương pháp điều tra dự tính dự báo

Tập huấn sâu bệnh hại trên rừng trồng thông ba lá, keo và phương pháp điều tra dự tính dự báo

 Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2012 về công tác điều tra Dự tính dự báo (DTDB) sâu bệnh hại rừng trồng. Ngày 27/6/2012 Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn về sâu bệnh hại rừng trồng thông 3 lá, keo và bổ sung phương pháp điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại cây lâm nghiệp. Thành phần tham dự bao gồm Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật làm công tác DTDB tại Đơn vị quản lý rừng các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự đã được tập huấn về nhận dạng một số loài sâu bệnh hại chính và trao đổi, thảo luận về phương pháp điều tra DTDB sâu bệnh hại trên thông 3 lá, keo; thảo luận và thống nhất một số nội dung về phương pháp, khu vực điều tra của các đơn vị; phương pháp thống kê diện tích cây trồng.

Đa số ý kiến của các đơn vị về việc tập huấn rừng trồng hàng năm là cần thiết nhằm bổ sung nắm bắt tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng và điều chỉnh số lượng khu vực điều tra cho phù hợp với diện tích rừng trồng của đơn vị nhưng vẫn đảm bảo về yêu cầu của công tác dự tính dự báo.

Ngoài nội dung trên ra, lớp tập huấn cũng hướng dẫn cho các cán bộ kỹ thuật về phương pháp nhập số liệu điều tra hàng tháng thông qua phần mềm GIS.

 

                                                                                                  Phòng kỹ thuật

Tập huấn phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng nông nghiệp

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2012 về công tác điều tra dự tính dự báo (DTDB) sâu bệnh hại. Ngày 29/6/2012 Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng nông nghiệp. Thành phần tham dự bao gồm Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật làm công tác DTDB tại Trung tâm Nông nghiệp (TTNN) các huyện, thành phố trong tỉnh.