Thống kê truy cập

2317893
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
349
349
69721
2317893

Hội nghị công chức, viên chức năm 2022

Được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và Ban Thường vụ Công đoàn ngành. Ngày 06/01/2022, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; ông Nguyễn Bá Trung - Chủ tịch công đoàn ngành và toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tổng kết phong trào thi đua; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo công khai tài chính và báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để công chức, viên chức thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo đã trình tại Hội nghị, nhất là những hạn chế, tồn tại cần khắc phục để đưa vào Nghị quyết các mục tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2022. Bên cạnh đó, đại diện các phòng, trạm đã đề xuất các giải pháp để Chi cục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, quyền hạn được giao năm 2022.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lây lan trên diện rộng, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể công chức, viên chức nên Chi cục Trồng trọt & BVTV đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Sở các văn bản công tác quản lý nhà nước lĩnh vực trồng trọt và BVTV.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và ông Nguyễn Bá Trung - Chủ tịch công đoàn ngành đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, kết quả đạt được của tập thể Chi cục đối với nhiệm vụ của ngành trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Chi cục cần thực hiện trong năm 2022 như: Chính quyền và Công đoàn cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết, chương trình của Trung ương và Tỉnh để cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại đơn vị. Tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 của ngành. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các chương trình, đề án trọng điểm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng của phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng để bảo vệ quyền lợi của người dân và tạo công bằng cho các doanh nghiệp. Có biện pháp kiểm soát dư lượng thuốc BVTV trong nông sản; nghiên cứu các rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của các nước trên thế giới để khuyến cáo doanh nghiệp, người dân áp dụng đúng quy trình sản xuất, thuận lợi cho xuất khẩu. Tham mưu chỉ đạo các địa phương đưa ra các giải pháp nhằm giảm diện tích sản xuất có giá trị thu nhập dưới 50 triều đồng/ha/năm (phấn đấu năm 2022 giảng khoảng 10% diện tích hiện tại). Thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp năm 2022,…

Đối với Công đoàn cơ sở, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua tại đơn vị; toàn thể CCVC thực hiện tốt văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy chế làm việc; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhân dịp này, Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 05 tập thể Lao động tiên tiến; 06 tập thể và 07 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen; 30 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiến tiến; 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bên cạnh đó, 01 tập thể và 01 đoàn viên được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 02 đoàn viên được Công đoàn ngành tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào năm 2021.

Tại Hội nghị, đã thực hiện ký kết bản giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2022. Thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ, được 100% công chức, viên chức biểu quyết tán thành.

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm - Hội nghị công chức, viên chức năm 2022 của Chi cục Trồng trọt & BVTV đã thành công tốt đẹp./.

Phạm Phi Dũng - Phòng Hành chính Tổng hợp

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Châu - PBT Đảng ủy, PGĐ Sở: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Bá Trung - Chủ tịch Công đoàn ngành: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng: Phát biểu tại Hội nghị

Khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân năm 2021

Toàn cảnh Hội nghị

 

  

Các tin khác