Thống kê truy cập

2930706
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
292
1967
2931
2930706

Hội nghị Cán bộ công chức Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng năm 2014

Ngày 08 tháng 01 năm 2014, Chi Cục BVTV Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2014 nhằm tổng kết hoạt động cán bộ công chức năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014. Về tham dự với hội nghị có ông Phạm Truyền - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng; ông Lại Thế Hưng – Bí thư Chi bộ Bảo vệ thực vật, Chi cục trưởng; Bà Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bảo vệ thực vật, Bà Vũ Thị Thúy – Bí thư Chi đoàn thanh niên Cộng sản HCM cùng toàn thể 26 CBCCVC của Chi cục.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động cán bộ công chức năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức năm 2013 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị đã hoàn thành vượt mức trên các lĩnh vực chuyên môn được giao: công tác điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây nông nghiệp, lâm nghiệp; công tác chỉ đạo phòng chống dịch hại cây trồng; Chương trình phòng trừ sâu bệnh hại rừng; Công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật; Công tác kiểm dịch thực vật; Công tác thanh tra chuyên ngành BVTV, quản lý dư lượng thuốc BVTV trên nông sản.

Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền, phát động và tổ chức phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực hoạt động, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ công chức viên chức; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa; thể thao, văn nghệ.

Về phong trào thi đua, năm 2013 với cương vị là Khối trưởng khối thi đua các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 – Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT, toàn thể công nhân viên chức, lao động Chi cục Bảo vệ thực vật đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua. Tập thể Chi cục Bảo vệ thực vật đã được đề nghị xét tặng cờ thi đua. Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng tặng giấy khen tập cho 02 thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: tập thể Chi cục Bảo vệ thực vật và tập thể phòng Tổ chức Hành chính.  Khen thưởng 05 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 24 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT tặng giấy khen tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc cho tổ công đoàn Hành chính – Phân tích, khen thưởng 02 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động năm 2013.

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý của lãnh đạo Công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng, khắc phục một số tồn tại trong hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2014. Hội nghị đã nhất trí các chỉ tiêu thi đua năm 2014 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực chuyên môn được giao, phấn đấu 100% CBCCVC hoàn thành nhiệm vụ; có ít nhất  10 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tối thiểu 70% cá nhân đạt lao động tiên tiến, 70% tập thể đạt lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 1 tập thể phòng, trạm đạt danh hiệu lao động xuất sắc và tập thể Chi cục Bảo vệ thực vật đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Một số hình ảnh của hội nghị:

Ông Lại Thế Hưng – Bí thư Chi bộ Bảo vệ thực vật, Chi cục trưởng Báo cáo tổng kết hoạt động cán bộ công chức năm 2013

 

Ông Phạm Truyền - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2013

 

Tập thể Cán bộ công chức viên chức Chi cục Bảo vệ thực vật


Phòng Tổ chức Hành chính

 

Các tin khác