Thống kê truy cập

2930761
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
347
2022
2986
2930761

Hội nghị Cán bộ Công chức Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng năm 2013

 

 Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Chi Cục BVTV Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2013 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2012. Về tham dự với hội nghị có đại diện Chi bộ, CĐCS, Chi đoàn thanh niên Cộng sản HCM, toàn thể CBCCVC trong đơn vị và đặc biệt là sự có mặt của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng.

    Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động cán bộ - công chức năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013, các báo cáo tham luận của các phòng chuyên môn liên quan đến nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua của Chi cục.

     Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động năm 2012, nhận định các chỉ tiêu nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức năm 2012 đã đề ra như: công tác điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây nông nghiệp, lâm nghiệp; Công tác IPM; Công tác kiểm dịch thực vật, thanh tra chuyên ngành, quản lý dư lượng thuốc BVTV trên nông sản; Chương trình phòng trừ sâu bệnh hại rừng; Công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật và các chỉ tiêu học tập, xếp loại công chức, phân loại đoàn viên, tập thể lao động… đều đạt 100% so với kế hoạch; Không có CBCCVC nào vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi cục BVTV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT trong công tác quản lý chung của Ngành. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt tồn tại cần được khắc phục trong hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.

     Hội nghị cũng tiến hành khen thưởng và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 bao gồm: 01 tập thể lao động xuất sắc, 04 tập thể lao động tiên tiến, 03 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 19 lao động tiên tiến.

     Qua buổi làm việc, với tinh thần và thái độ tích cực, hội nghị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành NN&PTNT Lâm Đồng, ý kiến đóng góp của các đại biểu; hội nghị đã đi đến thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động trong năm 2013.

                                                                                Phòng Tổ chức Hành chính

Các tin khác