Thống kê truy cập

2344328
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
275
11014
19934
2344328

Hội nghị công chức, viên chức năm 2021

Hội nghị công chức, viên chức năm 2021

 

Được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và Ban Thường vụ Công đoàn ngành. Ngày 21/01/2021,Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; ông Phạm Truyền - Phó Chủ tịch công đoàn ngành cùng toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tổng kết phong trào thi đua; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo công khai tài chính và báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để công chức, viên chức thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo đã trình tại Hội nghị, nhất là những hạn chế, tồn tại cần khắc phục để đưa vào Nghị quyết các mục tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2021. Bên cạnh đó, đại diện các phòng, trạm đã đề xuất các giải pháp để Chi cục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, quyền hạn được giao năm 2021.

Năm 2020 là năm mà sản xuất nông  nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến sản xuất (chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh). Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể công chức, viên chức nên Chi cục Trồng trọt & BVTV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Sở các văn bản công tác quản lý nhà nước lĩnh vực trồng trọt và BVTV; thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và ông Phạm Truyền - Phó Chủ tịch công đoàn ngành đã ghi nhận, đồng thời đánh giá cao sự cố gắng, kết quả đạt được của tập thể Chi cục đối với nhiệm vụ của ngành trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Chi cục cần thực hiện trong năm 2021 như: Chính quyền và Công đoàn cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết, chương trình của Trung ương và Tỉnh để cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại đơn vị. Tham mưu, thực hiện tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp theo chức năng, thẩm quyền được giao. Tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 của ngành. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các chương trình, đề án trọng điểm. Phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV và tình hình thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng để đề xuất phương án xử lý nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái nói chung,...

Đối với Công đoàn cơ sở, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua tại đơn vị; toàn thể CCVC thực hiện tốt văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy chế làm việc; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhân dịp này, Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 05 tập thể Lao động tiên tiến; 03 tập thể được Giám đốc Sở tặng Giấy khen; 29 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiến tiến; 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 09 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen. Bên cạnh đó, 01 đoàn viên được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 02 đoàn viên được Công đoàn ngành tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào năm 2020.

Tại Hội nghị, đã thực hiện ký kết bản giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2021. Thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với 11 nội dung, được 100% công chức, viên chức biểu quyết tán thành.

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm - Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 của Chi cục Trồng trọt & BVTV đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở: Phát biểu chỉ đạo

Ông Phạm Truyền - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành: Phát biểu chỉ đạo

Ông Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng: Phát biểu tại Hội nghị

Trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020

Trao Giấy khen của Công đoàn ngành cho tập thể Công đoàn

Toàn cảnh Hội nghị

----------

Phòng Hành chính Tổng hợp

Các tin khác