Thống kê truy cập

2930923
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
509
2184
3148
2930923

Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2021

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

 

Số: 03/KH-TTBVTV

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày 06 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2021

         

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-ĐUK ngày 29/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng về Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2021.

Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Lâm Đồng xây dựng Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2021, cụ thể như sau:

Đề nghị các CCVC nghiêm túc thực hiện các buổi chào cờ và sinh hoạt đầu tuần.

 

Tháng

Tuần

Nội dung sinh hoạt

Phân công

thực hiện

Tháng 1

Tuần 1 04/01

Kỷ niệm 75 năm cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)

Hà Ngọc Chiến

Tuần 2 11/01

Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp học chính trị của giáo viên, tháng 8/1959 “Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác…’’

Nguyễn Thị Tuyết

Tuần 3 18/01

Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 - 23/01/2021)

Nguyễn Thị Phương Loan

Tuần 4 25/01

Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021)

Trần Thị Tài

Tháng 2

Tuần 1 01/02

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)

Phạm Phi Dũng

Tuần 2 08/02

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lời kêu gọi đồng bào nông dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm", đăng trên Báo Nhân dân, số 1045 “Hết sức tiết kiệm trong công việc làm ăn và trong dịp tết...”

Nguyễn Thị Hà

Tuần 3 15/02

Nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu

 

Tuần 4 22/02

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Tết trồng cây" đăng trên Báo Nhân dân, số 3228, ngày 27/01/1963 “Tết trồng cây chẳng những có ý nghĩa kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn”.

Trần Thị Thu

 

 

Tháng 3

 

 

Tuần 1 01/3

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2021)

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Tuần 2 08/3

Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị các đại biểu phụ nữ tham gia công tác chính quyền toàn miền Bắc, Báo Nhân dân đăng số 2327 “Phụ nữ cần phải học tập tiến bộ nhiều hơn nữa”.

 

 

Bùi Xuân Cẩn

Tuần 3 15/3

Bài viết “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” đăng trên Báo Nhân dân, số 2120 của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về “Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất...”

Trương Bảo Dương

Tuần 4

22/3

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Nguyễn Thị Thủy

Tuần 5

29/3

Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Đà Lạt - Lâm Đồng (03/4/1975 - 03/4/2021)

Nguyễn Khoa Thảo

Tháng 4

Tuần 1 05/4

Lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong bài “Dân cày”, đăng trên Báo Việt Nam độc lập, số 103, ngày 21/8/1941 “Lo cứu nước tức là lo cứu mình”.

Phạm Ngọc Toản

Tuần 2 12/4

Kỷ niệm 115 Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2021)

Vũ Thị Thúy

Tuần 3 19/4

Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) gắn với kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)

Lê Công Hoan

Tuần 4 26/4

Kỷ niệm 67 năm Ngày Chiên thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021)

Phan Thị Nhung

Tháng 5

Tuần 1 03/5

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thực dân Pháp xâm lăng Bidéctơ”, đăng trên Báo Nhân dân, số 2697 nói về “Lửa thử vàng, gian nan thử bạn”

Nguyễn Hoàng Ấn

Tuần 2 10/5

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

Phạm Thị Hòa

Tuần 3 17/5

Sinh hoạt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng (4/6/1976-4/6/2021)

Lâm Thị Lê Na

Tuần 4 24/5

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)

Lê Thị Thanh Nga

Tuần 5 31/5

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư khen đồng bào, cán bộ và bộ đội miền Bắc đã bắn rơi 500 máy bay Mỹ”, trên Báo Nhân dân đăng số 4167, nói về “Đồng bào, cán bộ và bộ đội ta không được vì thắng lợi mà chủ quan...”

Nguyễn Thị Bảo Quyên

 

 

 

Tháng 6

 

 

 

 

Tuần 1 07/6

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 15/6/2021)

Đoàn Hải Nam

Tuần 2 14/6

Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021)

Vũ Đức Cường

Tuần 3 21/6

Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh đăng trên Báo Cứu quốc, số 136 “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành”

Đỗ Thị Huế

Tuần 4 28/6

Lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền vào ngày 08/01/1946, đăng trên Báo Cứu quốc, số 137 "Có nói sự thực thì việc tuyên truyền của mình mới có nhiều người nghe”

Nguyễn Lệnh Đổng

 

 

Tháng 7

 

 

 

Tuần 1 05/7

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác mặt trận”, Báo Nhân dân đăng trên số 3081 nói về “Chủ nghĩa Mác - Lê nin dạy chúng ta rằng: Muốn làm cách mạng thắng lợi thì phải phân biệt rõ ai là bạn, ai là thù...”

Nguyễn Văn Danh

Tuần 2

12/7

Lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách của Chính phủ đối với thành phần tham gia Chính phủ trong lần trả lời phóng viên Báo Độc lập, ngày 28/8/1947 “Chính sách của Chính phủ trước sau vẫn là đại đoàn kết...”

Hoàng Hữu Chiến

Tuần 3

19/7

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Vy Thế Vũ

Tuần 4 26/7

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trần Điệp

 

 

Tháng 8

 

 

 

Tuần 1 02/8

Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tuần 2 09/8

Kỷ niệm 76 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -

02/9/2021)

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tuần 3 16/8

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/1921)

Đào Thị Lan

Tuần 4 23/8

Bài viêt “Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Ngày Độc lập”, của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn ăn quả tốt, phải trồng cây to”.

Nguyễn Thị Tuyết

Tuần 5 30/8

Bài viết “Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tròn 15 tuổi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nhờ tinh thần anh dũng và lòng yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam, Cách mạng tháng Tám đã thắng lợi”.

Nguyễn Thị Phương Loan

 

 

Tháng 9

 

Tuần 1

06/9

Bài viết "Đạo đức công dân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng Báo Nhân dân, số 320 ngày 15/01/1955 “Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân”

Trương Bảo Dương

Tuần 2 13/9

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi Hội nghị các cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc” Bác viết ngày 25/8/1950 “Giáo dục nhi đồng là một khoa học...”

Nguyễn Thị Thủy

Tuần 3 20/9

Kỷ niệm 145 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2021)

Nguyễn Khoa Thảo

Tuần 4 27/9

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Phạm Ngọc Toản

 

Tháng 10

 

Tuần 1 04/10

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021)

Vũ Thị Thúy

Tuần 2 11/10

Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)

Lê Công Hoan

Tuần 3 18/10

Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Thư gửi các chiến sĩ cảm tử quân Thủ đô “Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh ”

Phan Thị Nhung

Tuần 4 25/10

Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Phải theo đúng kỷ luật của Đảng” đăng trên Báo Nhân Dân số 217, bút danh “C.B” “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Nguyễn Hoàng Ấn

 

Tháng 11

 

Tuần 1 01/11

Bài nói chuyện bế mạc tại Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ 6 ngày 18/01/1949 của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến”.

Phạm Thị Hòa

Tuần 2 08/11

Bài viết trong “Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hóa”, ngày 31/8/1960; Báo Nhân dân đăng trên số 2360 của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế”.

Lâm Thị Lê Na

Tuần 3 15/11

Bài nói chuyện với trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình, ngày 17/8/1962 của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải dựa vào nhân dân, vì đông đảo nhân dân rất nhiều tai mắt...”

Lê Thị Thanh Nga

Tuần 4 22/11

Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi cán bộ, ngành thưong binh, cựu binh, nhân Hội nghị cán bộ ngành thương binh, cựu binh vào tháng 01/1954 "... công việc nào cũng quan trọng...".

Nguyễn Thị Bảo Quyên

Tuần 5 29/11

Bài viết “12 vạn 5 nghìn binh sĩ Pháp chết và bị thương” đăng trên Báo Cứu quốc, số 2151 “Quân và dân ta cố gắng thi đua giết giặc lập công...”

Đoàn Hải Nam

 

 

 

Tháng 12

 

 

 

 

Tuần 1 06/12

Bài viết “Việc đình chiến ở Triều Tiên” đăng trên Báo Nhân dân, số 130, bút danh C.B. “Phải quyết chiến quyết thắng, nhưng chớ chủ quan khinh địch...”

Vũ Đức Cường

Tuần 2 13/12

Kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021); 77 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)

Nguyễn Lệnh Đổng

Tuần 3 20/12

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Thư gửi Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hòa bình”, Báo Nhân dân đăng trên số 1618 “Giữ gìn hòa bình là nhiệm vụ chung của toàn dân...”

Phạm Thị Tú Anh

Tuần 4 27/12

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Phạm Phi Dũng

 

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Chi bộ;

- CCVC các phòng, trạm;

- Lưu VT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 (Đã ký)

 

Hà Ngọc Chiến

Các tin khác