Thống kê truy cập

2317941
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
397
397
69769
2317941

Hội nghị công chức, viên chức năm 2019

Hội nghị công chức, viên chức năm 2019

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện các quy chế tại đơn vị và hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở năm 2018, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2019. Được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và Ban Thường vụ Công đoàn ngành. Sáng nay, ngày18/01/2019,Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019.

Đến dự Hội nghị có ông Hoàng Sỹ Bích - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; ông Phạm Truyền - Phó Chủ tịch công đoàn ngành Nông nghiệp, cùng toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tổng kết phong trào thi đua; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để công chức, viên chức thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo đã trình tại Hội nghị, nhất là những hạn chế, tồn tại cần khắc phụcđể đưa vào Nghị quyết các mục tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2019. Bên cạnh đó, đại diện các phòng, trạm đã trình bày nội dung tham luận, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần cùng với tập thể Chi cục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019 theo chức năng, quyền hạn được giao.

Năm 2018 sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; một số đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại nặng;.... Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể công chức, viên chức nên Chi cục Trồng trọt & BVTV đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018; Tập thể công chức, viên chức Chi cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt cho lãnh đạo, luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, công bằng, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, góp phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Sỹ Bích - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và ông Phạm Truyền - Phó Chủ tịch công đoàn ngành đã ghi nhận, đồng thời đánh giá cao những đóng góp, sự cố gắng của tập thể Chi cục đối với nhiệm vụ của ngành trong năm qua. Chi cục được giao khá nhiều nhiệm vụ, ngoài công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, còn thực hiện các chương trình, đề án, dự án khác. Tuy gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, sâu bệnh phát sinh gây hại nặng, ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của ngành; tuy nhiên  lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức Chi cục đã đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra năm 2018. Bên cạnh đó cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Chi cục cần thực hiện trong năm 2019 như: Đề nghị Chi bộ, chính quyền và Công đoàn cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết, chương trình của Trung ương và Tỉnh để cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại đơn vị. Đánh giá lại kịch bản tăng trưởng năm 2019 để đăng ký chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng cho phù hợp. Cần quan tâm hơn nữa và nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu để phòng, chống sâu bệnh hại cây trồng, đặc biệt là dịch hại nổi cộm tránh để phát sinh, lây lan, gây thiệt hại nặng cho sản xuất. Rà soát lại các chương trình, đề án, kế hoạch để trình cấp trên phê duyệt và tổ chức thực hiện kịp thời. Tham mưu, thực hiện tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp theo chức năng, thẩm quyền được giao và phê duyệt của cấp trên. Tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 của ngành.

Đối với Công đoàn cơ sở, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua tại đơn vị.

Nhân dịp này, Hội nghị đã tuyên dương khen, thưởng 03 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và Giám đốc Sở tặng Giấy khen; 04 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 12 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen; 26 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã trao giấy khen cho 02 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào năm 2018.

Tại Hội nghị, đã thực hiện ký kết bản giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở; đồng thời phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 với 07 nội dung, được 100% công chức, viên chức biểu quyết tán thành.

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm - Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 của Chi cục Trồng trọt & BVTV đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Lại Thế Hưng - Chi cục trưởng: Khai mạc Hội nghị

Ông Hoàng Sĩ Bích - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở: Phát biểu chỉ đạo

Ông Phạm Truyền - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành: Phát biểu chỉ đạo

Trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018 cho công chức, viên chức

Trao Giấy khen của Công đoàn ngành cho đoàn viên

 

Phòng Hành chính Tổng hợp

Các tin khác