Thống kê truy cập

2914342
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1780
15620
57516
2914342

Hội nghị Cán bộ công chức năm 2016

Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Chi Cục Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2016 nhằm tổng kết hoạt động cán bộ công chức năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Sơn – Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng; Đoàn chủ tịch: ông Lại Thế Hưng - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng; Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch CĐCS, ông Trương Bảo Dương – Bí thư Chi đoàn TN CSHCM cùng toàn thể 27 CBCCVC của Chi cục Bảo vệ thực vật.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động cán bộ công chức năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2015, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015; báo cáo tham luận của các phòng, trạm về quản lý dịch hại trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công tác quản lý giống cây trồng nhập nội về gieo trồng tại Lâm Đồng, công tác quản lý dư lượng thuốc BVTV trong nông sản và quản lý tình hình sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV tại Lâm Đồng.

Các chỉ tiêu Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức năm 2015 đề ra đều đạt từ 100% trở lên so kế hoạch bao gồm: công tác điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây nông nghiệp, lâm nghiệp; công tác chỉ đạo phòng chống dịch hại cây trồng; Chương trình phòng trừ sâu bệnh hại rừng; Công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật; Công tác kiểm dịch thực vật; Công tác thanh tra chuyên ngành BVTV, quản lý dư lượng thuốc BVTV trên nông sản.

Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền phát động và tổ chức phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực hoạt động, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ công chức viên chức; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa; thể thao, văn nghệ.

Kết quả thi đua có 20 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiến tiến, 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 06 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 01 tập thể lao động xuất sắc, 06 cá nhân và 02 tập thể được Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tặng giấy khen; Công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT tặng giấy khen cho 01 đoàn viên và 01 tổ công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào năm 2015.

Hội nghị đã thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý của lãnh đạo Sở, khắc phục một số tồn tại trong hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2015. Hội nghị đã nhất trí các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2016 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực chuyên môn được giao, phấn đấu cuối năm 2016 có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; có ít nhất 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (trong đó lãnh đạo Chi cục: 01 CSTĐ; nhân viên, chuyên viên: 02 CSTĐ), phấn đấu 100% cá nhân đạt lao động tiên tiến, 100% tập thể đạt lao động tiên tiến và tập thể Chi cục Bảo vệ thực vật đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Một số hình ảnh của hội nghị:

Khen thưởng cá nhân đạt Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 

Ký giao ước thi đua năm 2016 giữa chính quyền và công đoàn cơ sở

Tập thể Cán bộ công chức viên chức Chi cục BVTV Lâm Đồng

                                                             Phòng Tổ chức Hành chính

Các tin khác