Thống kê truy cập

3111723
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
566
13071
21092
3111723

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 12 năm 2018

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO

Tháng 12/2018

STT

 

Thời gian

Tên công ty

Thuốc hội thảo

Địa điểm tổ chức

huyện/TP

I

HỘI THẢO THUỐC BVTV

 

 

 

1

 17/12/2018

16h00

Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ cao American

Tilbluesuper 300EC; Fiphos 555EC

343-345, QL20, TT. Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

2

 10/12/2018

07h30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn 1, Đạ Tồn, Đạ Huoai

Đạ Huoai

3

 10/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn 3, Đạ Tồn, Đạ Huoai

Đạ Huoai

4

11/12/2018

07h30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn 1, Hà Lâm, Đạ Huoai

Đạ Huoai

5

11/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn 2, Hà Lâm, Đạ Huoai

Đạ Huoai

6

12/12/2018

07h30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn 3, Hà Lâm, Đạ Huoai

Đạ Huoai

7

12/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn 3, Đoàn Kết, Đạ Huoai

Đạ Huoai

8

13/12/2018

07h30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn 4, Đoàn Kết, Đạ Huoai

Đạ Huoai

9

13/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn 2, xã Đạm Ri, Đạ Huoai

Đạ Huoai

10

14/12/2018

07h30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường TDP 7, TT Đạm Ri, Đạ Huoai

Đạ Huoai

11

14/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn Phước Trung, Phước Lộc, Đạ Huoai

Đạ Huoai

12

10/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Vườn Ông Trần Đình Phước, Tổ DP7, TT Đạm Ri, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

13

10/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Vườn Bà. Nguyễn Thị Hồng Thanh, Thôn 3, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14

10/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hộ ND Nguyễn Văn Hạnh, Thôn 1, Xã Đạm Ri, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

15

10/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Vườn Ông Nguyễn Minh Mẫn, Thôn 3, Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

16

10/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Vườn Ông Nguyễn Minh Hồng Điệp, Thôn 2, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai.

Đạ Huoai

17

10/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Vườn Ông Nguyễn Văn Tám, Thôn Phước Trung, Xã Phước Lộc, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

18

10/12/2018

07h30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn 1, Đạ Tồn, Đạ Huoai

Đạ Huoai

19

10/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn 3, Đạ Tồn, Đạ Huoai

Đạ Huoai

20

11/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Insuran 50WG; Trico ĐHCT-Phytoph

Hội trường thôn 1, Hà Lâm, Đạ Huoai

Đạ Huoai

21

18/12/2018

16h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Closer 500WG; Isacop 65.2WG; Radiant
60SC

Nhà hàng Giang Thạch Thảo, 215 QL20, thôn Chi Rông, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

22

20/12/2018

16h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Closer 500WG; Isacop 65.2WG; Radiant
60SC

Nhà hàng  Thanh Nguyên thôn 2, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

Bảo lâm

23

20/12/2018

14h30

Công ty CP BVTV Sài Gòn

Fasfix 150SL

tại nhà hàng Hồ cá Quang Huy - thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

24

18/12/2018

15h00

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Prevathon® 5SC; Ammate® 150EC; Benevia® 100 OD

Vườn ông Nguyễn Minh Thắng – Suối Thông  – xã Đạ Ròn – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

25

20/12/2018

15h00

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Prevathon® 5SC; Ammate® 150EC; Benevia® 100 OD

Vườn ông Lê Tự Định – Tân Phú  – xã Tân Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

26

25/12/2018

15h00

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Prevathon® 5SC; Ammate® 150EC; Benevia® 100 OD

Vườn ông Trần Thiện Thanh – Suối Thông  – xã Đạ Ròn – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

27

26/12/2018

15h00

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Prevathon® 5SC; Ammate® 150EC; Benevia® 100 OD

Vườn ông Đỗ Thanh Tùng – Quảng Tân  – xã Quảng Lập – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

28

27/12/2018

15h00

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Prevathon® 5SC; Ammate® 150EC; Benevia® 100 OD

Vườn bà Phan Thị Thúy –xã N’Thol Hạ – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

29

16/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần VTNN Việt Nông.

Domectin 605EC

 nhà hàng Tâm Châu – số 294A Trần Phú, Phường 1, Tp. Bảo Lộc.

Bảo Lộc

30

28/12/2018

14h00

Công ty Cổ phần VTNN Việt Nông.

Domectin 605EC

hội trường thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai

 

II

HỘI THẢO PHÂN BÓN

 

 

 

1

6/12/2018

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Lộc Bảo

Bảo Lâm

2

23/12/2018

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Lộc Bắc

Bảo Lâm

3

 06/01/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Lộc Lâm

Bảo Lâm

4

 13/01/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Lộc Thắng

Bảo Lâm

5

 20/01/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Lộc Tân

Bảo Lâm

6

 17/02/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Lộc Quảng

Bảo Lâm

7

 24/02/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Lộc Thắng

Bảo Lâm

8

 28/02/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Lộc Thành

Bảo Lâm

9

 17/02/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Đinh Trang Thượng

Di Linh

10

 20/02/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Đinh Lạc

Di Linh

11

 24/02/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Tân Châu

Di Linh

12

 30/12/2018

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Đạ Đờn

Lâm Hà

13

 06/01/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Phi Tô

Lâm Hà

14

 13/01/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Mê Linh

Lâm Hà

15

 14/01/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Xã Liêng Srônh

Đam Rông

16

 20/01/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt.

Phân bón lá hỗn hợp NP DTĐ SIAM-PHOSPHONA+TE

Nhà văn hóa Phi Liêng

Đam Rông

17

15/12/2018

8h00

Công ty cổ phần Grow Fa

Phân bón hỗn hợp NPK: NPK ECO FAT 21-6-26+TE

Hội trường Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa – Đường Hồ Xuân Hương, Phường 12, Tp. Đà Lạt

Đà Lạt

18

19/12/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

19

21/12/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

20

  21/12/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

21

  23/12/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

22

  23/12/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

23

  25/12/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

24

  25/12/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

25

  27/12/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

26

  27/12/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Nam Ban, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

27

  29/12/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND TT Đinh Văn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

28

  29/12/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

29

  30/12/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

30

  30/12/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

31

  31/12/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

32

  31/12/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

33

  02/01/2019

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

34

  02/01/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

35

  04/01/2019

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

36

  04/01/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

37

  06/01/2019

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

38

  06/01/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

39

  08/01/2019

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Tân Thành, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

40

  08/01/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Tà Năng, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

41

  10/01/2019

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

42

  10/01/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

43

  12/01/2019

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã N’Thôn Hạ, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

44

  12/01/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

45

  16/01/2019

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Đa Quyn, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

46

  16/01/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

47

  18/01/2019

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

48

  18/01/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

49

  19/01/2019

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ có

UBND Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

50

22/12/2018

15h00

Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Phước Hưng

Phân bón Đầu bò Poli 8, Đầu bò 22

Nhà hàng Thung lũng cá – Địa chỉ: số 25/10 Phan Chu Trinh, Phường 9, Tp. Đà Lạt

Đà Lạt

Các tin khác