Thống kê truy cập

1780659
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
824
2818
21282
1780659

    SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 21/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 17 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 3 năm 2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 3/2015, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, tập trung vào 4 ngày cuối tháng. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Lượng mưa phổ biến  đạt xấp xỉ và thấp hơn  so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình 21,75 – 22,750C, cao nhất 28,3 – 32,40C (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 8 – 160C tại khu vực phía Bắc (Đà Lạt, Lạc Dương); độ ẩm không khí trung bình 72 – 76%; lượng mưa phổ biến 9,75 – 56,25mm.

II. KẾT QUẢ BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG THÁNG 3/2015

- 23/26 đơn vị báo cáo kết quả điều tra dự tính dự báo (DTDB) sâu bệnh hại rừng trồng;

- 3/26 đơn vị không báo cáo kết quả điều tra DTDB sâu bệnh hại rừng trồng bao gồm Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, Ban quản lý khu du lich Hồ Tuyền Lâm, Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc.

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG THÁNG 3/2015

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 38.314 ha)

- Bệnh vàng còi: gây hại nặng trên diện tích 1,9 ha tại Ban QLR phòng hộ Đa Nhim, tỷ lệ cây bị hại 100 %.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại trên diện tích 80,77 ha (nặng 77,27 ha) tại Ban QLR PH Tà Năng và  Ban QLR PH  D’ran, tỷ lệ cây bị hại từ 15-51%.

- Vòi voi đục thân (Pissodes appoximatus Hopk): tiếp tục gây hại trên diện tích 19 ha tại Ban QLR PH Tà Nung, tỷ lệ cây bị hại từ 10 – 12%.

- Xén tóc (Monochamus alternates Hope): tiếp tục gây hại trên diện tích 125,27 ha tại Ban QLR PH Tà Năng và ban QLR Ph D’ran, tỷ lệ cây bị hại 10-15%.

- Ấu trùng bọ hung nâu: gây hại trên diện tích 58,1 ha rừng thông trồng năm 2014 tại Ban quản lý rừng Lâm Viên và Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, mật độ từ 2-4 con/m2.

            - Sâu đục nõn (Rhyacionia cristata Wals): gây hại trên diện tích 12 ha tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ ngọn bị hại từ 5-12%.

- Ong ăn lá  (Neodiprion biremis Konow), bệnh khô xám lá thông, bệnh rơm lá thôngxuất hiện rải rác và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 1.405,4 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): gây hại trên diện tích 282,3 ha (nặng 53,6 ha) tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Ban quản lý rừng Nam Huoai, tỷ lệ cây bị hại từ 30-50%,.

- Bệnh đốm lá khô cành ngọn (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.): gây hại 57,75 ha (nặng 14,72 ha) tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại từ 40-70%.

- Bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt, sâu đục thân xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có mưa vừa. Các đối tượng dịch hại như:  xén tóc, vòi voi, ong ăn lá thông, bệnh tuyến trùng trên thông 3 lá và mối, bệnh nứt thân xì mủ trên cây keo có khả phát triển và gây hại.

Đề nghị các đơn vị quản lý rừng thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên rừng trồng, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan,giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                          CHI CỤC TRƯỞNG  

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);                                                        (Đã ký và đóng dấu)

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;                                                     LẠI THẾ HƯNG

- Lưu VT.