Thống kê truy cập

2644698
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1657
6568
1657
2644698

Thông báo tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 6 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 38/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 6 năm 2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 6/2015, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Nhiều mây, đêm không mưa ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4. Lượng mưa phổ biến  đạt xấp xỉ và so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình   21,5 – 24,5 0C, cao nhất 29,0 – 35,00C (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 14,4 – 17,70C tại khu vực phía Bắc (Đà Lạt, Lạc Dương); độ ẩm không khí trung bình 78 – 94%; lượng mưa phổ biến 193,2 – 402 mm.

II. KẾT QUẢ BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG THÁNG 6/2015

- 22/26 đơn vị báo cáo kết quả điều tra dự tính dự báo (DTDB) sâu bệnh hại rừng trồng;

- 4/26 đơn vị không báo cáo kết quả điều tra DTDB sâu bệnh hại rừng trồng bao gồm Ban quản lý KDL Hồ Tuyền Lâm, Ban QLR phòng hộ Phi Liêng, Ban QLR phòng hộ Nam Ban, Ban QLR PH Tân Thượng.

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG THÁNG 6/2015

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 38.314 ha)

- Bệnh vàng còi: gây hại trên diện tích 5,3 ha tại Ban QLR phòng hộ Đa Nhim, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ cây bị hại 36-70 %.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại trên diện tích 71,54 ha tại Ban QLR PH Tà Năng và  Ban QLR PH  D’ran, tỷ lệ cây bị hại từ 15-30%.

- Vòi voi (Pissodes appoximatus Hopk): phát triển và gây hại trên diện tích 15,15 ha tại Ban QLR PH Tà Năng, tỷ lệ cây bị hại từ 15-30%.

- Xén tóc (Monochamus alternates Hope): gây hại trên diện tích 52,3 ha tại Ban QLR PH Tà Năng và Ban QLR Ph D’ran, tỷ lệ cây bị hại 10-14%.

            - Sâu đục nõn (Rhyacionia cristata Wals): tiếp tục gây hại trên diện tích 30 ha tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ ngọn bị hại từ 5-12%.

- Sâu xám nhỏ: gây hại trên diện tích 12 ha tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ cây bị hại từ 5-10%.

- Ong ăn lá, sùng trắng, bệnh khô xám lá thông, bệnh rơm lá thôngxuất hiện rải rác và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 1.405,4 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): gây hại trên diện tích 351,95 ha (nặng 60,15 ha) tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Ban quản lý rừng Nam Huoai, tỷ lệ cây bị hại từ 30-60%,.

- Bệnh đốm lá khô cành ngọn (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.): gây hại 49,06 ha (nặng 15,3 ha) tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại từ 30-60%.

- Bọ hung nâu lớn gây hại trên diện tích 4,8 ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại từ 2-6 con/m2.

- Bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt, sâu đục thân xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết diễn biến theo chiều hướng: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác nhiền nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Các đối tượng dịch hại như:  sùng trắng, bệnh lở cổ rễ, bệnh nấm rỉ, bệnh loét thân, bệnh tuyến trùng trên thông 3 lá và bệnh nấm hồng, bệnh xì mủ thân trên cây keo có khả phát triển và gây hại.

Đề nghị các đơn vị quản lý rừng thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên rừng trồng, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan,giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG  

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);                                                        (Đã ký và đóng dấu)

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;                                                    ĐÀO VĂN TOÀN

- Lưu VT.

 

Các tin khác