Thống kê truy cập

3116171
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2222
2222
25540
3116171

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 09/5/2022 – 15/5/2022

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 55/BC – TTBVTV

    Lâm Đồng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 19 (Từ ngày 09/5/2022 – 15/5/2022)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác vài nơi; nhiệt độ trung bình 19,3 – 27,90C, cao nhất 25,7 – 34,60C, thấp nhất 15,3 – 23,30C; độ ẩm không khí 74 – 86%, lượng mưa 48,3 – 90,1mm, tổng số giờ nắng 38,1 – 44,3h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Đòng – trỗ

133

Ngậm sữa – Chín

3.216,9

Thu hoạch

5.570,8

Tổng

8.920,7

Vụ Hè Thu

Mạ

1.649,1

Đẻ nhánh

1.887

Tổng

3.536,1

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Thu hoạch xong

1.725,7

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

Cây con

1.792,1

Tổng

1.792,1

Cây cà phê

Quả non

172.813,6

Cây điều

Chăm sóc

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287,4

Cây sầu riêng

Xả nhị – đậu trái

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.304

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.903

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá gây hại lúa giai đoạn làm đòng 35,4ha tại Lạc Dương, Đức Trọng (tăng 6,5ha so với kỳ trước), TLH 9,7-15,6%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 11ha tại Đạ Tẻh (giảm 16,6ha so với kỳ trước), TLH 3,5 – 4%.

- Các đối tượng khác như rầy nâu, OBV, ngộ độc phèn, bệnh khô vằn, đen lép hạt,… gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 120,7ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 4ha), tăng 90,8ha so với kỳ trước, mật độ 2 – 12con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ - trung bình 1.536,6ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 251,4ha so với kỳ trước), TLH 18 – 32%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.785ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 12,3ha so với kỳ trước), TLH 10 – 29,6%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.369,1ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 160,7ha so với kỳ trước), TLH 18 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.865ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 151ha so với kỳ trước), TLH 9,5 – 15%.

- Bệnh thối búp gây hại 2.050ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 100ha so với kỳ trước), TLH 10,1-15,2%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 4.818,9ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (giảm 359,3ha so với kỳ trước), TLH 16 – 34%.

- Bệnh thán thư gây hại 5.038,7ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (39ha nhiễm nặng), giảm 377,4ha so với kỳ trước, TLH 12 – 70%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng ít biến động so với kỳ trước, gây hại 614,4ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (114,5ha nhiễm nặng), TLH 17,1 – 26,6%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm gây hại trung bình - nặng 1.255,8ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 142,2ha so với kỳ trước), TLH 14,7 – 46,7%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 246,3ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (8ha nhiễm nặng), TLH 6,7 – 16,7%.

- Bệnh mốc sương gây hại 301,4ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (19ha nhiễm nặng), tăng 8,3ha so với kỳ trước, TLH 6,7 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 499ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 22ha so với kỳ trước), mật độ từ 4 – 30con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 60,7ha tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 3,5ha so với kỳ trước), TLH 6,5 – 16,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 14ha tại Đà Lạt, TLH 4 - 9%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, đen lép hạt tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn làm đòng - trỗ chín tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, Lạc Dương.

- Cây cà phê: Trong tuần qua thời tiết mưa nhiều cây cà phê phát triển chồi lá non chú ý các đối tượng bọ xít muỗi, rệp sáp, rệp vảy, bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá gây hại.

- Cây điều: Thời tiết 3 huyện phía Nam ngày nắng nhẹ, chiều và đêm tiếp tục có mưa, bọ xít muỗi, bệnh thán thư tăng nhẹ trên các diện tích điều đang ra chồi lá non. Ngoài ra chú ý sâu đục thân cành, bệnh khô cành.

- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, thối gốc lây lan mạnh các vườn trũng thấp, thoát nước kém.

- Cây rau: Thời tiết âm u, mưa nhiều, ẩm độ không không khí cao, chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, bệnh virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá gây hại rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá gây hại rau họ thập tự.

- Cây hoa: Ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân tiếp tục gây hại rải rác trên hoa cúc. Trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng gia tăng mạnh.

- Cây ngô: Ngô vụ Hè Thu tiếp tục xuống giống, cần chú ý phòng trừ sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh đốm lá.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Lúa Đông Xuân đã thu hoạch xong, hướng dẫn nông dân tiến hành sớm các khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, cày dầm, vùi lấp gốc rạ, cỏ dại, lúa chét, lúa cỏ và thu dọn tàn dư thực vật nhằm tiêu diệt mầm mống sâu bệnh, hạn chế lây lan sang vụ Hè thu, nhất là bệnh đạo ôn. Đối với lúa Đông Xuân cuối vụ chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn lem lép hạt.

2.2. Cây ngô

Nông dân đang tiếp tục xuống giống ngô vụ Hè Thu, cần bám sát đồng ruộng điều tra phát hiện sớm sâu keo mùa thu giai đoạn cây ngô có từ 4-8 lá thật và phòng trừ kịp thời theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm lá lớn

2.3. Cây sầu riêng

Thời tiết đang chuyển sang mùa mưa, sầu riêng đang ở giai đoạn phát triển trái, chủ động hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc bón phân, khơi thông hệ thống thoát nước, vệ sinh đồng ruộng, phát dọn cỏ dại tạo độ thông thoáng cho vườn, hạn chế bệnh nứt thân xì mủ phát triển. Ngoài ra thường xuyên thăm vườn, phát hiện phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đặc biệt bệnh nứt thân xì mủ theo văn bản số 527/BVTV-QLSVGHR ngày 24/3/2017 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng.

2.4. Cây cà phê

Cà phê đang giai đoạn nuôi trái ra chồi lá non, tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ để hạn chế tình trạng rụng trái non. Thời tiết mưa nhiều chú ý phòng trừ các đối tượng: rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá; trên cà phê chè chú ý bọ xít muỗi.

2.5. Cây điều

Hiện nay cây điều đã thu hoạch xong, thời tiết 3 huyện phía Nam hiện nay chủ yếu nắng nóng, có mưa rào nhẹ về chiều tối rất thuận lợi cho bọ xít muỗi, bệnh thán thư lây lan và gây hại, một số diện tích có biểu hiện cháy lá do bệnh thán thư, bọ xít muỗi gây hại thời điểm tháng 2-3 cần khuyến cáo nông dân cắt tỉa, thu gom tiêu hủy kết hợp vệ sinh vườn, bổ sung phân bón kịp thời để vườn điều nhanh chóng phục hồi.

2.6. Rau, hoa

Dự báo thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng nhẹ, chiều và đêm có mưa vừa đến mưa to. Cần gia cố nhà kính, nhà lưới, khơi thông hệ thống mương rãnh thoát nước để tránh ngập úng cục bộ, vệ sinh nhà kính để tăng cường độ ánh sáng hạn chế nấm bệnh. Đồng thời quan tâm phòng trừ các đối tượng như ruồi đục lá, bệnh virus, mốc sương, thán thư, đốm lá trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, sưng rễ, cháy lá, thối nhũn trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng,..

2.7 Dâu tằm

Bệnh tuyến trùng có xu hướng lây lan nhanh trong điều kiện thời tiết có mưa. Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo văn bản số 03/TTBVTV ngày 07/01/2022 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng về hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng trừ bệnh tuyến trùng hại dâu tằm.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

 CHI CỤC TRƯỞNG

 (đã ký)

 

Hà Ngọc Chiến

 

Các tin khác