Thống kê truy cập

2914873
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
451
451
58047
2914873

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 07/10/2019 – 13/10/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số:  41/TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 41 (Từ ngày 07/10/2019 – 13/10/2019)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 18 – 210C, cao nhất 29 – 330C, thấp nhất 15 – 170C; độ ẩm không khí 82 – 86%, lượng mưa 50 – 150mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

Vụ Hè Thu

5.912

 

Đòng – trỗ

80

Ngậm sữa

934

Thu hoạch

4.898

Vụ Mùa

11.633

 

Mạ

762

Đẻ nhánh

6.881

Đòng – trỗ

3.912

Ngậm sữa

38

Thu hoạch

40

Cây ngô

Vụ Hè Thu

Thu hoạch xong

6.345

Vụ Mùa

Cây con – phát triển thân lá

3.055,2

Cây trồng khác

Cây cà phê

174.391

 

Kiến thiết cơ bản

12.235

Chắc quả - chín bói

162.156

Cây điều

Phát triển thân lá – ra lộc non

28.439

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.631

Cây sầu riêng

Chăm sóc – thu hoạch

8.520

Cây tiêu

Quả non – nuôi quả

2.136

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.388

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.609

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 10ha tại Đạ Tẻh (giảm 3ha so với kỳ trước), TLH 6 – 11,5%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông nhiễm 12ha tại Di Linh (4ha nhiễm nặng), TLH 6-15%.

- Rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đốm sọc vi khuẩn, …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại nhẹ - trung bình 15ha tại Đơn Dương (giảm 4ha so với kỳ trước), mật độ trung bình 4-10 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 678ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (tăng 288,6ha so với kỳ trước), TLH 11 - 24%.

- Bệnh gỉ sắt nhiễm 322ha tại Đà Lạt, Lâm Hà (tăng 56ha so với kỳ trước), TLH 25-40%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 502ha tại Lạc Dương, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà (tăng 200,6ha so với kỳ trước), TLH 22-25%.

- Rệp các loại, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng,… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ… gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác 667ha tại Đạ Tẻh, TLH 16,5 – 30,4%.

- Bệnh thán thư biến động nhẹ so với kỳ trước, nhiễm 1.945,7ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 18 – 31,5%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh gây hại 9,4ha tại Đạ Huoai, TLH 4,1 – 6,1%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm nhiễm 641,9ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (tăng 154,7ha so với kỳ trước), TLH 11,5 – 20%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 304ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH phổ biến 14 -16,6%, cao 26%.

Rau họ thập tự:

- Bệnh sưng rễ gây hại 115,6ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Đà Lạt, (giảm 35,3ha so với kỳ trước), TLH 3 - 10%.

- Sâu tơ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại rải rác 175ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, mật độ 14 - 30 con/m2.

Hoa cúc: Bệnh virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 50ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (trong đó có 15ha nhiễm nặng), TLH 30-50%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Hiện nay thời tiết nắng mưa xen kẽ, ẩm độ cao chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn, khô vằn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh- đòng trỗ.

- Trên cây cà phê: Thời tiết âm u, có mưa bọ xít muỗi có thể phát sinh và gây hại mạnh trên cây cà phê chè, cần thường xuyên kiểm tra vườn trồng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như bệnh rỉ sắt, khô cành khô quả, vàng lá.

- Trên cây điều: Chú ý phòng trừ  bọ xít muỗi, bệnh thán thư.

- Trên cây rau: Bệnh virus, sương mai, đốm lá, héo xanh vi khuẩn/rau họ cà; bệnh sưng rễ, thối nhũn, cháy lá/rau thập tự có khả năng tiếp tục lây lan và gây hại mạnh.

- Trên cây sầu riêng: Do ảnh hưởng của các đợt mưa dầm, bệnh thối rễ, xì mủ có khả năng tăng cao.

- Trên cây hoa cúc: Bệnh virus, rỉ sắt tiếp tục gây hại các giai đoạn sinh trưởng của cây hoa cúc.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây điều

Hướng dẫn nông dân tập trung tỉa cành tạo tán, bón phân đợt 2 kết hợp vệ sinh vườn, làm cỏ hạn chế bọ xít muỗi, bệnh thán thư lây lan gây hại. Các vườn nhiễm bệnh thán thư có thể sử dụng các loại thuốc: Copper Oxychloride + Kasugamycin (New Kasuran 16.6WP,…), Hexaconazole (Tungvil 5SC, 10SC, …); Bọ xít muỗi phòng trừ bằng các loại thuốc: Cypermethrin (Wamtox 100EC, Tungrin 25EC, Sherbush 5EC, 10EC; …); Permethrin (Peran 50EC, Permecide 50EC…).

2. Cây rau, hoa:

Bệnh virus: sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn được côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...; Sử dụng các chất kích kháng tăng khả năng chống chịu như Cytosinpeptidemycyn (Sat 4SL),…/.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K/T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác