Thống kê truy cập

3109350
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
254
10698
18719
3109350

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 24/7/2023 – 30/7/2023

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 112/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 7 năm 2023

 

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 30 (Từ ngày 24/7/2023 - 30/7/2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to; nhiệt độ trung bình 19,3 – 26,20C, cao nhất 29,6 – 34,40C, thấp nhất 16,2 – 180C; độ ẩm không khí 81 –88%, lượng mưa 58 – 143,1mm, tổng số giờ nắng 16,7 – 24h.     

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Hè Thu

Đẻ nhánh

737

Đòng – trỗ

868

Ngậm sữa - chín

2.767

Thu hoạch

1.002

Tổng

5.374

Vụ Mùa

Mạ

3.706

Đẻ nhánh

1.564

Tổng

5.270

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

Cây con – đóng bắp

2.165,6

Thu hoạch

171

Tổng

2.336,6

Cây cà phê

Nuôi trái

175.902,5

Cây điều

Chăm sóc

21.037,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.127,1

Cây sầu riêng

Thu hoạch

18.497,2

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

961

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

3.243

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại 250,4ha lúa giai đoạn mạ tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 75,1ha so với kỳ trước), mật độ 2-4con/m2.

- Bệnh lem lép hạt gây hại 76,5ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 12,3ha so với kỳ trước), TLH 8 – 10%.

- Bệnh khô vằn gây hại 83ha tại Đạ Tẻh (tăng 13ha so với kỳ trước), TLH 20 -30%.

- Các đối tượng khác như bọ trĩ, bệnh lem lép hạt, ngộ độc phèn, đạo ôn cổ bông, … gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 48,9ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 2,5ha), giảm 12,5ha so với kỳ trước, mật độ 2,3 – 9 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 2.068,8ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 99,6ha so với kỳ trước), TLH 16,1 – 29,2%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.563,6ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 223,4ha so với kỳ trước), TLH 15 – 27%.

- Bệnh khô cành gây hại 2.854,8ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 82,6ha so với kỳ trước), TLH 19,4 – 37,5%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 2.151,5ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh (giảm 50ha so với kỳ trước), TLH 5 – 14,5%.

- Bệnh thối búp gây hại 482,5ha tại Bảo Lâm, Di Linh (tăng 30ha so với kỳ trước), TLH 5 – 6,8%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.099,9ha tại 3 huyện phía Nam (giảm 47,8ha so với kỳ trước), TLH 7 – 19,8%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.246,9ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 53,8ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 19,2%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng gây hại 600,1ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lâm Hà (100ha nhiễm nặng), tăng 8,8ha so với kỳ trước, TLH 15 – 23%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ gây hại trung bình - nặng 1.152,2ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 27,1ha so với kỳ trước), TLH 17,7 – 40%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 53,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 10,5ha so với kỳ trước), TLH 8,3 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 172,3ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (22,4ha nhiễm nặng), TLH 12,3 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 553,3ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 59,2ha so với kỳ trước), mật độ từ 5 – 22con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại 285,7ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt (tăng 23,9ha so với kỳ trước), TLH 4,1 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 12,4ha tại Đà Lạt, TLH 5,3 – 7,3%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Thời tiết mưa nhiều, OBV tiếp tục lây lan gây hại mạnh lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt, ngộ độc phèn tiếp tục gây hại lúa Hè Thu giai đoạn đứng cái – trỗ chín.

- Cây cà phê: Rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, bọ xít muỗi/cà phê chè có khả năng tăng mạnh trên cà phê giai đoạn nuôi trái do ảnh hưởng của mưa kéo dài.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành tiếp tục gây hại trên cây điều.

- Cây sầu riêng: Chú ý phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ, thán thư, nhện đỏ, rầy các loại.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, bệnh virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá tiếp tục gây hại mạnh trên rau họ cà; Trên cây rau họ thập tự chú ý sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá.

 - Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng lây lan, gây hại mạnh.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Do thời tiết mưa nhiều, ẩm độ không khí cao tạo môi trường thuận lợi cho nấm đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt, OBV lây lan gây hại mạnh. Cần chủ động khuyến cáo nông dân phòng trừ sớm trên những ruộng trồng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm bằng các thuốc BVTV đã đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam. Đối với OBV tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt văn bản số 257/TTBVTV-BVTV ngày 16/5/2023 về việc phòng chống chuột và ốc bươu vàng gây hại lúa Hè Thu – Mùa 2023.

2.2. Cây sầu riêng

Tập trung hướng dẫn phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ. Chú ý biện pháp khơi thông mương rãnh thoát nước, phát dọn cỏ dại, cắt bỏ các cành nhánh sát gốc. Đối với các cây bị hại nặng, xử lý các vết thâm đen trên thân cây hoặc cành lớn bằng cách cạo bỏ phần vỏ ngoài sau đó quét thuốc trực tiếp vào thân cây bằng các loại thuốc có hoạt chất Phosphorous acid; Fosetyl Aluminium, Metalaxyl… kết hợp phun ướt toàn bộ tán lá và tưới gốc.

2.3. Cây cà phê

Cà phê đang giai đoạn nuôi trái, tuần qua thời tiết mưa nhiều, khả năng cao các loại bệnh rỉ sắt, khô cành khô quả, vàng lá, bọ xít muỗi tiếp tục tăng mạnh. Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, tỉa bỏ chồi vượt, cành tăm giúp vườn thông thoáng hạn chế bọ xít muỗi, nấm bệnh. Phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái non. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá và bọ xít muỗi trên cà phê chè.

2.4. Rau, hoa

Dự báo tuần tới thời tiết tiếp tục mưa nhiều, nắng gián đoạn. Hướng dẫn nông dân khơi thông hệ thống mương rãnh thoát nước để tránh ngập úng cục bộ, vệ sinh nhà kính để tăng cường độ ánh sáng hạn chế nấm bệnh. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng như bệnh virus, mốc sương, thán thư, bọ phấn, ruồi đục lá trên rau họ cà; bệnh sưng rễ, cháy lá, sâu tơ, bọ nhảy trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus, rỉ sắt trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng, đốm đen trên hoa hồng.

2.5. Dâu tằm

Thời tiết mưa nhiều thuận lợi cho bệnh tuyến trùng lây lan gây hại, các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo văn bản số 1482/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2022 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh tuyến trùng hại cây dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL+ Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm. Ngoài ra chú ý theo dõi phòng trừ bệnh rỉ sắt, phấn trắng./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Quang Duy

 

Các tin khác