Thống kê truy cập

2911779
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1264
13057
54953
2911779

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 03/4/2023 – 09/4/2023

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 57/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 4 năm 2023

 

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 14 (Từ ngày 03/4/2023 – 09/4/2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rải rác; nhiệt độ trung bình 19,4 – 27,40C, cao nhất 29,7 – 360C, thấp nhất 13,5 – 20,80C; độ ẩm không khí 75 – 83%, lượng mưa 23,8 – 53,9mm, tổng số giờ nắng 47 – 59,4h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Đẻ nhánh

932

Đòng – trỗ

1.475

Ngậm sữa - chín

1.636,7

Thu hoạch

4.980

 

Tổng

9.023,7

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con – đóng bắp

1.290

Thu hoạch

585

Tổng

1.875

Cây cà phê

Quả non

172.483,8

Cây điều

Nuôi trái – thu hoạch

22.022,6

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.142,1

Cây sầu riêng

Ra hoa

14.802

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

906

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

3.211

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

 II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 21ha tại Đạ Tẻh (tăng 4ha so với kỳ trước), TLH 3 – 4%.

- Bệnh khô vằn gây hại 68ha tại Đạ Tẻh (tăng 9ha so với kỳ trước), TLH 20 - 25%.

- Các đối tượng khác như rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, đốm sọc VK, ngộ độc phèn, … gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 23,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 2ha), mật độ 2 – 8 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ 1.467,6ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 17,1 – 18,6%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.373,9ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 149ha so với kỳ trước), TLH 16,6 – 26,1%.

- Bệnh khô cành gây hại 4.394,7ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 58,6ha so với kỳ trước), TLH 19,8 – 37,5%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.480ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (giảm 20ha so với kỳ trước), TLH 8,4 – 12,5%.

- Bệnh thối búp gây hại 720ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (giảm 10ha so với kỳ trước), TLH 5,3 – 7,6%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 4.360,1ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (312,4ha nhiễm nặng), giảm 14ha so với kỳ trước, TLH 5,8 – 28,4%.

- Bệnh thán thư gây hại 4.772ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (156,2ha nhiễm nặng), giảm 54ha so với kỳ trước, TLH 7 – 27,3%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 581,3ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lâm Hà (100ha nhiễm nặng), TLH 10 – 23%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.127,1ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 16 – 40%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 97,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (8,7ha nhiễm nặng), giảm 5,9ha so với kỳ trước, TLH 6,3 – 30%.

- Bệnh mốc sương biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 30,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 6,7 – 16,7%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 537,2ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 83,7ha so với kỳ trước), mật độ từ 4 – 27con/m2.

- Bệnh sưng rễ ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình 21,5ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, TLH 4,1 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 20ha tại Đà Lạt, TLH 5 – 8,6%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, đốm sọc VK, ngộ độc phèn tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đứng cái –trỗ chín tại Đạ Tẻh.

- Cây cà phê: Cà phê đang thời kỳ quả non, chú ý phòng trừ rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, đốm mắt cua và bọ xít muỗi hại cà phê chè.

- Cây điều: Thời tiết 3 huyện phía Nam ngày nắng nóng, sáng sương mù, chiều và đêm có mưa rải rác, bọ xít muỗi, bệnh thán thư tiếp tục gây hại. Ngoài ra chú ý bệnh khô cành, bọ vòi voi đục chồi, sâu đục thân, cành.

- Cây sầu riêng: Chú ý phòng trừ bệnh xì mủ, thối rễ, nhện đỏ, rầy các loại.

- Cây rau: Thời tiết đang giai đoạn chuyển sang mùa mưa, nắng mưa xen kẽ thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát sinh phát triển. Đặc biệt bệnh virus, mốc sương, thán thư, dòi đục lá trên rau họ cà; sâu tơ, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch rau họ thập tự.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Tập trung hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, khô vằn, đốm sọc vi khuẩn trong điều kiện thời tiết ngày nắng nóng, chiều tối có mưa. Đối với các diện tích chuẩn bị thu hoạch, thu hoạch đến đâu tiến hành ngay các biện pháp làm đất, cày vùi gốc rạ, vệ sinh đồng ruộng đến đó nhằm tiêu diệt mầm mống sâu bệnh để xuống giống vụ Hè thu kịp thời vụ.

2.2. Cây sầu riêng

Chú ý phòng trừ bệnh xì mủ, nhện đỏ, rầy xanh hại sầu riêng. Thực hiện tốt biện pháp chăm sóc, tưới nước, vệ sinh đồng ruộng, thu gom tiêu hủy thân, cành, lá bị sâu bệnh. Phát dọn cỏ dại và sử dụng thuốc BVTV phòng trừ dịch hại kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng.

2.3. Cây cà phê

Cà phê đang giai đoạn nuôi trái non, tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ để hạn chế tình trạng rụng trái non. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá; trên cà phê chè chú ý bọ xít muỗi.

2.4. Cây điều

Hiện nay cây điều đang giai đoạn thu hoạch, cần khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi, bệnh thán thư hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến năng suất điều thu hoạch.

Đối với bọ xít muỗi sử dụng các hoạt chất Citrus oil (MAP Green 6SL…), Alpha-cypermethrin (Alfathrin 5EC, FM-Tox 25EC, Motox 5EC…); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Tungrin 25EC, Sherbush 5EC, 10EC…); Permethrin (Peran 50EC, Permecide 50EC…). 

Đối với bệnh thán thư sử dụng hoạt chất Citrus oil (MAP Green 6SL…), Copper Hydroxide (DuPontTM Kocide 46.1 WG...), Cuprous Oxide (Norshield 86.2WG…), Copper Oxychloride + Kasugamycin (New Kasuran 16.6WP…), Hexaconazole (Tungvil 5SC, 10SC…).

2.5. Rau, hoa

Dự báo thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều và đêm có mưa vừa đến mưa to. Cần gia cố nhà kính, nhà lưới, khơi thông hệ thống mương rãnh thoát nước để tránh ngập úng cục bộ.

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn nông dân quản lý bệnh virus hại cà chua theo quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp bệnh virus hại cà chua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được ban hành tại Quyết định số 724/SNN-TTBVTV ngày 20/5/2021 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, đốm đen, ruồi đục lá trên rau họ cà; sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn, thối hạch trên rau họ thập tự; bọ trĩ, bệnh rỉ sắt, virus trên hoa cúc và nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng.

2.6. Dâu tằm

Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của bệnh tuyến trùng, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo văn bản số 1482/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2022 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh tuyến trùng hại cây dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL+ Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Quang Duy

Các tin khác