Thống kê truy cập

3097867
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2407
31334
7236
3097867

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 27/02/2023 – 05/3/2023

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 27/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 3 năm 2023

 

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 09 (Từ ngày 27/02/2023 – 05/3/2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, sáng sớm có sương mù; nhiệt độ trung bình 16,3 – 25,20C, cao nhất 25 – 33,80C, thấp nhất 12,4 – 18,50C; độ ẩm không khí 57 – 73%, tổng số giờ nắng 58,8 – 72,1h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Mạ

1.002,7

Đẻ nhánh

1.709

Đòng – trỗ

1.583

Ngậm sữa - chín

1.842

Thu hoạch

2.168

 

Tổng

8.304,7

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

PTTL – đóng bắp

945

Thu hoạch

435

Tổng

1.380

Cây cà phê

Ra hoa

172.483,8

Cây điều

Nuôi trái

22.022,6

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.142,1

Cây sầu riêng

Ra hoa

14.802

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

948

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

3.063

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 74,8ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng (tăng 8ha so với kỳ trước), TLH 7,3 – 14%.

- Ngộ độc phèn gây hại 39ha tại Đạ Tẻh (tăng 4ha so với kỳ trước), TLH 17,2 - 19,6%.

- Các đối tượng khác như OBV, bệnh lem lép hạt, đạo ôn cổ bông, khô vằn, … gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 74ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh (nhiễm nặng 4ha), giảm 14,7ha so với kỳ trước, mật độ 2 – 10con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.452,7ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 100ha so với kỳ trước), TLH 14,1 – 19,5%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.991,9ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 108ha so với kỳ trước), TLH 18 – 21,4%.

- Bệnh khô cành gây hại 4.321,7ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 47ha so với kỳ trước), TLH 18,5 – 37,5%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.550ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 100ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 12,7%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.110ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (giảm 260ha so với kỳ trước), TLH 5,1 – 7,5%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 4.381ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (312,4ha nhiễm nặng), tăng 152,5ha so với kỳ trước, TLH 6,6 – 31,6%.

- Bệnh thán thư gây hại 4.684ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (156,2ha nhiễm nặng), tăng 201,2ha so với kỳ trước, TLH 8 – 29,2%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng ít biến động so với kỳ trước, gây hại 588,1ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lâm Hà (100ha nhiễm nặng), TLH 12 – 23,3%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ gây hại trung bình - nặng 1.493,1ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 191ha so với kỳ trước), TLH 16,5 – 40%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 88,3ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (7,9ha nhiễm nặng), giảm 35,8ha so với kỳ trước, TLH 6,6 – 26,6%.

- Bệnh mốc sương gây hại 46,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 25ha so với kỳ trước), TLH 6,6 – 20%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 534ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 69,6ha so với kỳ trước), mật độ từ 5 – 32con/m2.

- Bệnh sưng rễ ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình 16,2ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, TLH 3,8 – 6,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 25ha tại Đà Lạt, TLH 7 – 10%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: OBV, bệnh đạo ôn lá, khô vằn, ngộ độc phèn, tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái, đạo ôn cổ bông gây hại lúa giai đoạn chín.

- Cây cà phê: Cà phê đang thời kỳ ra hoa đậu quả, chú ý phòng trừ rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, đốm mắt cua và bọ xít muỗi hại cà phê chè.

- Cây điều: Dự báo tuần tới thời tiết 3 huyện phía Nam nắng nóng, có sương mù và có mưa rào rải rác, các đối tượng bọ xít muỗi, bệnh thán thư có khả năng tiếp tục gây hại mạnh.

- Cây sầu riêng: Chú ý phòng trừ bệnh xì mủ, thối rễ, nhện đỏ, rầy các loại.

- Cây rau: Bệnh xoăn lá virus gây hại mạnh trên rau họ cà, ngoài ra chú ý ruồi đục lá, bệnh mốc sương, đốm đen; Trên rau thập tự chú ý sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, cháy lá.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Hiện nay các huyện đã cơ bản xuống giống xong vụ Đông Xuân. Cần chủ động hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm đồng, tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), chăm sóc, bón phân cân đối, điều tiết nước hợp lý để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra chú ý phòng trừ OBV, ngộ độc phèn, bệnh đạo ôn lá, khô vằn.

 2.2. Cây sầu riêng

Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, nếu trời nắng nóng có biện pháp tưới phun (1 lần/ngày) để giảm nhiệt độ, hạn chế cây sầu riêng bị sốc nhiệt. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh xì mủ, nhện đỏ, rầy xanh hại sầu riêng. Thực hiện tốt biện pháp vệ sinh đồng ruộng, thu gom tiêu hủy thân, cành, lá bị sâu bệnh. Phát dọn cỏ dại và sử dụng thuốc BVTV phòng trừ dịch hại theo nguyên tắc 4 đúng.

2.3. Cây cà phê

Hướng dẫn nông dân chủ động áp dụng các biện pháp tỉa cành, tạo tán, vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ kịp thời để cây cà phê ra hoa đậu quả đồng loạt. Ngoài ra, chú ý theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi hại cà phê chè và các đối tượng rệp sáp, mọt đục cành, vàng lá, khô cành, rỉ sắt.

2.4. Cây điều

Hiện nay bọ xít muỗi, bệnh thán thư tiếp tục gia tăng mạnh. Cần tập trung tuyền truyền hướng dẫn nông dân thăm đồng thường xuyên chủ động phòng chống theo quy trình phòng trừ tổng hợp bọ xít muỗi, bệnh thán thư hại điều đã được Cục BVTV ban hành. Đối với bọ xít muỗi sử dụng các hoạt chất Citrus oil (MAP Green 6SL…), Alpha-cypermethrin (Alfathrin 5EC, FM-Tox 25EC, Motox 5EC…); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Tungrin 25EC, Sherbush 5EC, 10EC…); Permethrin (Peran 50EC, Permecide 50EC…). Đối với bệnh thán thư sử dụng hoạt chất Citrus oil (MAP Green 6SL…), Copper Hydroxide (DuPontTM Kocide 46.1 WG...), Cuprous Oxide (Norshield 86.2WG…), Copper Oxychloride + Kasugamycin (New Kasuran 16.6WP…), Hexaconazole (Tungvil 5SC, 10SC…).

2.5. Rau, hoa

Tiếp tục hướng dẫn nông dân quản lý bệnh virus hại cà chua theo quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp bệnh virus hại cà chua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được ban hành tại Quyết định số 724/SNN-TTBVTV ngày 20/5/2021 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, đốm đen, ruồi đục lá trên rau họ cà; sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn, thối hạch trên rau họ thập tự; bọ trĩ, bệnh rỉ sắt, virus trên hoa cúc và nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng.

2.6. Dâu tằm

Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của bệnh tuyến trùng, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo văn bản số 1482/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2022 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh tuyến trùng hại cây dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL+ Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc thu hoạch lá

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Quang Duy

Các tin khác