Thống kê truy cập

2930832
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
418
2093
3057
2930832

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 26/9/2022 – 02/10/2022

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 146/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 9 năm 2022

 

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 39 (Từ ngày 26/9/2022 – 02/10/2022)

 I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu trời âm u, có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 18 – 250C, cao nhất 24 – 330C, thấp nhất 14,5 – 220C; độ ẩm không khí 79 – 88%, lượng mưa 56 – 107 mm, tổng số giờ nắng 37 – 42h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Thu hoạch xong

8.920,7

Vụ Hè Thu

Thu hoạch xong

5.424,6

Vụ Mùa

Mạ

745,8

Đẻ nhánh

4.882,6

Đòng – trỗ

3.486

Ngậm sữa - chín

1.247

Tổng

10.361,4

b) Cây trồng khác 

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

Thu hoạch xong

2.969,1

Cây ngô

(Vụ Mùa)

Cây con - PTTL

2.447,4

Tổng

2.447,4

Cây cà phê

Nuôi trái

172.813,6

Cây điều

Chăm sóc

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287,4

Cây sầu riêng

Thu hoạch

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.377

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

3.159

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 100ha tại Đức Trọng, Đạ Tẻh, Di Linh, Cát Tiên, Lạc Dương, TLH 6-16%.

- Bọ trĩ gây hại 35ha tại Đạ Tẻh (tăng 8ha so với kỳ trước), TLH 11,3-16,6%

- Các đối tượng khác như rầy nâu, bệnh đạo ôn cổ bông, ngộ độc phèn,… gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 34,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 2ha), giảm 4ha so với kỳ trước, mật độ 2,1 – 11con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ - trung bình 2.054,1ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 201,4ha so với kỳ trước), TLH 15,5 – 24,8%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 4.106,7ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 244,4ha so với kỳ trước), TLH 11,5 – 29,6%.

- Bệnh khô cành gây hại 2.651,1ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 40,4ha so với kỳ trước), TLH 18 – 37,5%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.485ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 5ha so với kỳ trước), TLH 5 – 11,2%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.878ha tại Bảo Lâm, Tp.Bảo Lộc (giảm 29ha so với kỳ trước), TLH 9,5-15,4%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.273,8ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (giảm 106,3ha so với kỳ trước), TLH 6,4 – 25,7%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.155,7ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 90,9ha so với kỳ trước), TLH 6 – 27,1%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 692,5ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà (111,5ha nhiễm nặng), TLH 10 – 47,4%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm gây hại trung bình - nặng 1.235,5ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 68,1ha so với kỳ trước), TLH 14,4 – 40%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 286,1ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (40ha nhiễm nặng), tăng 3,5ha so với kỳ trước, TLH 7,3 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 268,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (30ha nhiễm nặng), giảm 4,2ha so với kỳ trước, TLH 6,6 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 514,5ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 3ha so với kỳ trước), mật độ từ 4 – 26con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 82,5ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đức Trọng (tăng 2ha so với kỳ trước), TLH 6,6 – 16,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus gây hại 27ha tại Đà Lạt (tăng 2ha so với kỳ trước), TLH 10 - 15%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bọ trĩ, ngộ độc phèn tiếp tục gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng; bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông gây hại lúa giai đoạn đứng cái – đòng, trỗ chín.

- Cây cà phê: Bệnh rỉ sắt, vàng lá, bọ xít muỗi/cà phê chè có khả năng tăng nhẹ; rệp sáp, sâu đục thân, bệnh khô cành, khô quả ít biến động.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư ít biến động, bọ vòi voi đục chồi, sâu đục thân cành có khả năng tăng nhẹ.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ tiếp tục gây hại sầu riêng giai đoạn sau thu hoạch tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

- Cây rau: Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, thời tiết tiếp tục có mưa nhiều, bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm đen, dòi đục lá gây hại mạnh trên rau họ cà; trên rau họ thập tự chú ý phòng trừ bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, sâu tơ, bọ nhảy.

- Cây hoa: Chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá trên cây hoa cúc; nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng trên hoa hồng.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại tại Đơn Dương, Đức Trọng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại mạnh tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà đặc biệt tại các vùng trũng thấp, bị ngập úng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Lúa vụ Mùa hiện nay chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. Thời tiết chủ yếu ngày nắng chiều tối có mưa thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông phát triển và gây hại. Cần hướng dẫn nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời.

2.2. Cây ngô

Hiện nay, phần lớn diện tích ngô ở giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Cần bám sát đồng ruộng điều tra phát hiện sớm sâu keo mùa thu giai đoạn cây ngô có từ 4-8 lá thật và phòng trừ kịp thời theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm lá lớn

2.3. Cây sầu riêng

Hướng dẫn nông dân phòng trừ triệt để các diện tích nhiễm bệnh xì mủ, thu gom tiêu hủy cây bị bệnh gây hại nặng để hạn chế lây lan. Tạo hệ thống mương rãnh tiêu thoát nước nhằm giảm ẩm độ trong điều kiện mưa nhiều kết hợp sử dụng các loại thuốc BVTV đặc trị bệnh xì mủ để phòng trừ theo văn bản số 527/BVTV-QLSVGHR ngày 24/3/2017 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng.

2.4. Cây cà phê

Tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tỉa bớt chồi vượt, cành sâu bệnh, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng: bệnh rỉ sắt, khô cành khô quả, vàng lá và bọ xít muỗi trên cà phê chè.

2.5. Cây điều

Thời tiết có mưa, cây điều ra chồi non rải rác, chú ý theo dõi và phòng trừ sâu đục thân, vòi voi đục ngọn, bọ xít muỗi, bệnh thán thư theo hướng dẫn tại văn bản số 131/TTBVTV ngày 04/5/2022 của Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng về việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây điều giai đoạn sau thu hoạch.

2.6. Rau, hoa

Chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, xoăn lá virus hại cà chua. Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt biện pháp luân canh, chuyển đổi cây trồng đối với các khu vực bị virus gây hại nặng. Áp dụng các biện pháp sử dụng giống sạch bệnh, chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh, thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ, bọ cưa bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ... Ngoài ra trên rau họ thập tự chú ý phòng bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn; bệnh rỉ sắt, virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng.

2.7. Dâu tằm

Bệnh tuyến trùng có xu hướng lây lan nhanh, theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo văn bản số 1482/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2022 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh tuyến trùng hại cây dâu tằm.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Quang Duy

Các tin khác