Thống kê truy cập

1523746
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
108
804
2153
8581
10631
6015
1523746

Thành phần sâu bệnh hại ở rừng mới chuyển đổi trồng nhóm tre trúc, cao su

 

Theo Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng “Về việc phê duyệt đề án mô hình thí điểm trồng quản lý bảo vệ vùng nguyên liệu tre tầm vông, mạnh tông gắn với phát triển nông thôn mới”. Hiện nay, tại xã An Nhơn huyện Đạ Tẻh diện tích trồng tầm vông (Thyrsostachys siamensis) và mạnh tông (Dendrocalamus asper) hơn trên 20 ha.

Tuy một số đối tượng sâu bệnh hại trên rừng trồng mới tre trúc và cây cao su hiện nay có mức độ gây hại chưa lớn nhưng công tác điều tra thành phần thiên địch, dịch hại trên 2 nhóm cây trồng này có ý nghĩa quan trọng nhằm nắm được qui luật phát sinh phát triển và mức độ gây hại của chúng phục vụ tốt cho công tác điều tra DTDB và xây dựng các biện pháp phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại rừng trồng trong tỉnh.

Năm 2011, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã thực hiện điều tra thành phần thiên địch, dịch hại ở rừng mới chuyển đổi trồng nhóm tre trúc tại huyện Đạ Tẻh và trồng cao su tại huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

Kết quả điều tra bước đầu cho cho thấy thành phần sâu, bệnh hại nhóm tre trúc gồm: Vòi voi, bọ xít, cào cào, sâu róm, kiến, mối, dế dũi, bọ hung nâu nhỏ và bệnh bồ hóng, các đối tượng này xuất hiện nhưng ở mật độ thấp.

Tại huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, giống cao su trồng chủ yếu là: RRIV 4, PB 260, VM 515. Trong đó RRIV 4 chiếm 2/3 diện tích. Trong các loại giống cao su trồng tại huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh: giống RRIV 4 là giống mẫn cảm nhất với bệnh rụng Corynespora và phấn trắng Oidium heveae.

Thành phần sâu hại, bệnh hại trên cây cao su  bao gồm: bệnh héo đen đầu lá, bệnh đốm mắt chim, bệnh Corynespora, bệnh nấm hồng, bệnh rụng lá mùa mưa, bệnh phấn trắng, lóet mặt cạo, khô miệng và nhện đỏ, câu cấu, sùng trắng. Hầu hết các đối tượng sâu bệnh gây hại ở mức độ nhẹ và tăng không đáng kể qua các kỳ điều tra, trừ bệnh  rụng lá corynespora và bệnh đốm mắt chim tỷ lệ gây hại từ trung bình đến nặng trong tháng 9 và tháng 12.

            Trong thời gian tới Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng sẽ tiếp tục tiến hành điều tra thành phần thiên địch, sâu bệnh hại và xây dựng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên nhóm tre trúc và cao su.

Nguyễn Khoa Thảo