Thống kê truy cập

1783448
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
44
5607
24071
1783448

Một số kết quả đề tài Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại lúa tại Lâm Đồng

Trong năm qua, từ nguồn vốn của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã thực hiên đề tài “Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại lúa tại Lâm Đồng”. Qua 2 vụ thực hiện ban chủ nhiệm đã thực hiện các nội dung của đề tài bao gồm điều tra tình hình nhiễm rầy nâu, bệnh vàng lùn,lùn xoắn lá lúa tại các huyện trọng điểm lúa của tỉnh.

Thực hiện xác định được thành phần thiên địch hại rầy nâu tại Lâm Đồng. Qua điều tra xác định thành phần thiên địch  chủ yếu tại các ruộng lúa là chuồn chuồn kim, nhện các loại, bọ xít mù xanh, kiến ba khoang, bọ xít nước, bọ rùa,... Trong các loài thiên địch bắt mồi thì kiến ba khoang, bọ rùa xuất hiện từ thời điểm lúa bắt đầu vào đòng đến khi thu hoạch.

Trên ruộng xử lý chế phẩm sinh học Ma để phòng trừ rầy nâu đã duy trì được lượng thiên địch phong phú và đa dạng, khống chế được rầy nâu và đảm bảo an toàn cho môi trường sinh thái.

Trong vụ Hè Thu 2011 đã chọn ra được các giống lúa có triển vọng, kháng rầy nâu như OM 4900, OM 6162, OM 6072, OM 5472, OM 5490, OM 6932, OM 2517 tại hai vùng sinh thái Đạ Tẻh và Đức Trọng.

Đề tài cũng đã tiến hành tập huấn quy trình sản xuất và sử dụng nấm xanh phòng trừ rầy nâu cho 02 nhóm nông hộ tại huyện Đức Trọng và huyện Đạ Tẻh. Sau quá trình tập huấn nông dân đã thành thạo các bước nhân nuôi, cách sử dụng nấm và bước đầu thay đổi tập quán từ sử dụng thuốc hóa học sang sử dụng thuốc sinh học để phòng trừ rầy nâu.

Đến nay đề tài vẫn đang thực hiện nghiên cứu vòng đời rầy nâu tại các vùng sinh thái khác nhau, các giống lúa kháng rầy. Kết quả của đề tài là cơ sở để Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng xây dựng phòng trừ tổng hợp rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa nhằm phổ biến, hướng dẫn cho nông dân áp dụng trong sản xuất lúa, giúp cho ngành nông nghiệp địa phương quản lý được dịch hại rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá lúa, bảo đảm được an ninh lương thực của Tỉnh.

Nguyễn Văn Danh